Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Håbo kn, HÄGGEBY 3:1 HÄGGEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Häggeby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄGGEBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Håbo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄGGEBY 3:1

Historik

Häggeby kyrka består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder och torn i väster. Kyrkan är huvudsakligen uppförd av natursten, och har putsade fasader och sadeltak. De två ingångarna är belägna i väster och söder. Av den äldsta romanska kyrkan från omkring 1200 återstår långhuset samt västtornet. I början av 1300-talet skedde en förlängning åt öster till salkyrka, och den nya kyrkan kunde invigas den 2 oktober 1328. Sakristian uppfördes troligen i samband med ombyggnaden. Under 1400-talet tillkom vapenhuset med stjärnvalv, och i kyrkorummet slogs kryssvalv.

1693-94 genomfördes en omfatt...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan i Häggeby byggdes omkring år 1200 som en romansk kyrka med västtorn, långhus och ett smalare kor, vars utseende vi inte närmare känner till. En större ombyggnad skedde i början av 1300-talet då det ursprungliga koret revs och kyrkan byggdes om till salkyrka med ett nytt kor av samma bredd som långhuset. Koret försågs med en gotisk trefönstergrupp i östra gaveln. Fönstren finns med på den avbildning av kyrkan som Hadorph gjorde 1682. Kyrkan försågs också med ett högt trätunnvalv. Sakristian tillkom samtidigt som det nya koret. Nästa stora ombyggnad skedde på 1400-talet. Då uppfördes vapenhuset i söder och trätunnvalvet ersatte...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1200 Nyanläggning
ca 1200, Häggeby kyrka uppförs med murar i gråsten med långhus och smalare kor. Den var invändigt försedd med platt trätak.
År 1860 - 1860 Ändring - Inhägnad, mur
Omkring 1860 blev kyrkogårdsmuren omlagd. Huvudentrén i söder omgärdades av två murade och putsade grindstolpar som försågs med spiror och vindflöjlar.
År 1869 - 1869 Ändring
En järngrind insattes på kyrkogårdens västra sida.
År 1952 - 1953 Ändring
En kopia av Häggebystenen placerades på kyrkogården söder om tornet.
År 1990 - 1990 Brand - Helt förstörd
Länsstyrelsen lämnar tillstånd till återuppbyggande av nedbrunnen redskapsbod söder om kyrkogården.
År 2000 - 2000 Ändring
Länsstyrelsen lämnar tillstånd till schaktning och dränering runt kyrkan.
År 2005 - 2005 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren läggs om av Stenmontering i Bohuslän AB enligt beskrivning upprättad av Bjerking AB.