Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, ÅBY KYRKA 1:1 ÅBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

åby1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Kalmar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅBY KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1774-78 av byggmästaren Niclas Hindric Berg på samma plats som den rivna medeltida stenkyrkan. Den nya kyrkan sydvägg löper i linje med den gamla. Slutgiltigt beslut om nybyggnad togs i maj 1764. Åby nuvarande kyrka återgår på en lokalt upprättad ritning, som dels byggde på ett till ÖIÄ insänt förslag, med Ryssby kyrka som förebild, och dels på en av Carl Fredric Adelcrantz upprättad ritning. Dessutom tillkom nya tillägg. Tornets ursprungliga utformning återgick helt på en lokal ritning. Dess nuvarande avslutning ritades av Albert Törnquist 1861. Kyrkan invigdes 18 juni 1776 av biskop...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
En kyrkogård bör ha anlagts i samband med att den första kyrkan upfördes på platsen. Hur
den sett ut vet vi inte då inga spår är bevarade från medeltiden.

Det tidigaste uppgiften från Åby kyrkogård är från slutet av 1500-talet. Då fanns det, 1590,
två klockstaplar, vilket är ovanligt, vid Åby kyrka. I den mindre av dem, den östra, som var
inklädd, hängde en enda klocka, medan det i den västra stapeln, som var öppen och mycket
högre, hängde två klockor. År 1594 reparerades den ena stapeln.

I ett äldre protokoll från 1610 upptas en kostnad för spåning av kyrkogårdsmuren. Den äldsta
kända bilden av Åby...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1599 Nyanläggning - Begravningsplats
En kyrkogård bör ha anlagts i samband med att den första kyrkan uppfördes på platsen. Hur den sett ut vet vi inte då inga spår är bevarade från medeltiden. Det tidigaste uppgiften från Åby kyrkogård är från slutet av 1500-talet. Då fanns det, 1590, två klockstaplar, vilket är ovanligt, vid Åby kyrka. I den mindre av dem, den östra, som var inklädd, hängde en enda klocka, medan det i den västra stapeln, som var öppen och mycket högre, hängde två klockor. År 1594 reparerades den ena stapeln.