Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Högsby kn, STORA KLOBO 1:224 FÅGELFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fågelfors kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÅGELFORS KYRKA (akt.)
Kalmar
Högsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STORA KLOBO 1:224

Historik

Text saknas för närvarande

Fågelfors kyrkogård anlades samtidigt med det att kyrkan uppfördes i slutet av 1800-talet.
Marken till kyrkogården skänktes av bönderna i Stora Klobo. I samband med att kyrkogården
anlades iordningställdes troligen familjen Ekströmmers familjegravplats precis öster om
koret.
På ett fotografi från slutet av 1800-talet ser kyrkan ut att ha inhägnats av en vanlig gärdsgård
och av kyrkogården ser man ingenting.
Ytterligare ett fotografi som bör vara taget kring förra sekelskiftet visar kyrkan och delar av
kyrkogården från sydost. Närmast kyrkan i sydväst syns flera höga, stående vårdar av svart
granit och sannolikt var gravplats...

Läs mer i eget fönster