Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hultsfred kn, LÖNNEBERGA 2:1 LÖNNEBERGA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÖNNEBERGA KYRKOGÅRD (akt.), LÖNNEBERGA KYRKA (akt.)
Kalmar
Hultsfred

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

LÖNNEBERGA 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Sockenbeskrivning
Lönneberga socken gränsar till Hässelby i Jönköpings län, Pelarne, Vimmerby och Målilla. Socknen ligger vid den östra gränsen av småländska höglandet och är kuperat. Högsta punkten är Spångberget 267 m.ö.h. Flera större och mindre sjöar finns i området. Många av dem binds samman med vattendragen Stångån och Silverån. Det är i anslutning till dessa vattendrag man hittar de tidigaste spåren av bosättningar i Lönneberga socken. De är dock få, vilket tyder på att området inte kolonialiserats i någon större omfattning förrän under medeltiden. År 1343 omtalas Lönneberga socken för första gången i det skriftliga källmate...

Läs mer i eget fönster