Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hultsfred kn, JÄREDA 17:1 JÄREDA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Järeda 0070

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄREDA KYRKA (akt.), JÄREDA KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Hultsfred

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

JÄREDA 17:1

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - JÄREDA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 753, 1900: 865, 1995: 805

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger med enstaka bebyggelse vid Järnsjön, väster om tätorten Järnforsen. 150 m söder om kyrkan är prästgården belägen, liksom f.d. skolhus, nu församlingshem. Järnvägen är dragen mellan kyrkan och sjön. I den skogrika socknen, som genomflyts av Emån, finns möbel- och träindustri. Järeda ligger norr om Virserum.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida träkyrka, av i övrigt okänd utformning. Vid en...

Läs mer i eget fönster

Sockenbeskrivning
Järeda socken ligger i västra delen av Hultsfreds kommun på gränsen till Jönköpings län. Genom socknen rinner Emån som haft stor betydelse för området i alla tider. Ån rinner genom Järnsjön och vid dess strand växte Järeda by fram. Området kring Järnsjön domineras av mjukt rundade grus- och sandåsar och ett flertal mindre vattendrag och sjöar. Här och var bryts landskapet av stenrika moränbackar täckta av barrskog, omväxlande med åkerytor.
I socknen finns en relativt rik fornlämningsbild med flest fynd från stenåldern. Kring Järnsjön finns ett 10-tal kända boplatser från jägarstenåldern, varav ett par undersökts ...

Läs mer i eget fönster