Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, BERGS-KYRKETORP 10:1 BERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bergs kyrkogård grind negnr 02-128-11.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BERGS-KYRKETORP 10:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BERG

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 871, år 1900: 1108, år 1995: 774

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i odlingsbygd på moränlera på Billingens höjdplatå. Endast ett fåtal meter från kyrkans västtorn står en medeltida stenbyggnad tämligen unik i sitt slag. Byggnadens ursprungliga funktion är oviss; i äldre arkivalier omtalas den som
härbärge och sockenmagasin. Bebyggelsen i kyrkbyn är av rundbykaraktär och ca 600 m från kyrkan återfinns prästgård och hembygdsgård. Socknen uppvisar i bebyggelsestruktur och markanvändning drag av förhållandena före sk...

Läs mer i eget fönster
År 1920 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas norrut