Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Emmaboda kn, ALGUTSBODA KYRKA 1:1 ALGUTSBODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Algutsboda kyrkogård6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALGUTSBODA KYRKA (akt.)
Kalmar
Emmaboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALGUTSBODA KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppförd 1766-67 efter ritning av fortifikationsmurmästaren Anders Törnberg, Kalmar. Beslut om nybyggnad hade tagits sex år tidigare. Bygget påbörjades av Johan Forsman, Öland. Efter dennes död slutfördes arbetet under överinseende av slottsmurmästaren Jonas Flodin, Kalmar. Den nya kyrkan ersatte en träkyrka från 1570 vars medeltida sakristia av sten förlängdes och sammanbyggdes med den nya kyrkan. Invigd 1770 av biskop Olof Osander. Den av ÖIÄ 1765 upprättade och av Kungl. Majt godkända ritningen, som ratades av församlingen, avsåg en korskyrka.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt och re...

Läs mer i eget fönster

Flitiga hembygdsforskare i Algutsboda har fått fram flera uppgifter om kyrkogårdens historia
från 1700-talet och framåt. Följande historik bygger dels på deras uppgifter som publicerats
framförallt i hembygdsböcker dels arkivmaterial från Riksantikvarieämbetet och Kalmar läns
museum.
Redan när den första kyrkan i Algutsboda byggdes, troligen någon gång på 1200-talet, bör en
kyrkogård ha anlagts. När så behövdes upprättades också begravningsplatser i samband med
farsoter. En sådan pestkyrkogård finns i byn Moshult. Platsen är sedan 1957 utmärkt med ett
minneskors.
Den första kända utvidgningen av Algutsboda kyrkogård gjordes ...

Läs mer i eget fönster