Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, LÅNGLÖTS KYRKA 1:1 LÅNGLÖTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

långlöt1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÅNGLÖTS KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÅNGLÖTS KYRKA 1:1

Historik

Långlöts kyrka, belägen på en sluttning mot Östersjön, är en salkyrka med rakslutet kor, sakristia vidbyggd på korets nordsida och torn vid västgaveln. Tornet är förskjutet mot söder i förhållande till långhusets mittaxel. Ingång i väster via tornets bottenvåning samt mitt på sydfasaden

1795-96 omvandlades kyrkan till den nuvarande salkyrkan. Av den ursprungliga medeltida klövsadelskyrkan, tillkommen etappvis under 1100-talet och första hälften av 1200-talet, återstår västtornet liksom murverk i södra långsidan och delar av östgaveln. Valven förstördes, de kvarstående väggarna sänktes. Långhuset utvidgades åt norr, varför tornet ko...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Förestående historik grundar sig på arkivmaterial från ATA och länsmuseets arkiv men också
till stor del på Ragnhild Boströms bok Långlöts kyrka:
Långlöts kyrka är uppförd på norra delen av ett gravfält som varit i bruk från 200-300 talet
före Kristus fram till 1000-talets slut. Området har följaktligen använts till att begravs folk
långt innan den första kyrkan uppfördes på platsen. Man har även hittat runstensfragment
som kan dateras till 1000-talet.

Kyrkogården har idag samma utsträckning som i slutet av 1600-talet enligt en lantmäterikarta
från 1683. En stor ask växte utanför korets södra sida, sy...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1099 Nyanläggning - Begravningsplats
Långlöts kyrka är uppförd på norra delen av ett gravfält som varit i bruk från 200-300 talet före Kristus fram till 1000-talets slut. Området har följaktligen använts till att begravs folk långt innan den första kyrkan uppfördes på platsen. Man har även hittat runstensfragment som kan dateras till 1000-talet.
År 1600 - 1999 Undersokning
Se bifogad PDF för information kring anläggningens historia.

Långlöts Kyrkogård (Publikation)