Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, HÖGSRUMS KYRKA 1:1 HÖGSRUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

högsrum2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖGSRUMS KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÖGSRUMS KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Högsrums kyrka, i vars närhet skeppssättningen "Noaks ark" ligger, består av ett rektangulärt kyrkorum med kor och utbyggd sakristia i öster samt torn i väster. Ingångar i väst och mitt på sydsidan leder in i kyrkorummet. Det medeltida försvarstornet från åren omkring 1200, med många välvda rum och murtrappor, och västgaveln kvarstår från den gamla kyrkan. De på artonhundratalet tillkomna byggnadskropparna och lanterninen följer i stora drag Blom Carlssons ritningar. De vitputsade murarna, täckta av sadeltak, genombryts av rundbågiga fönster. Interiören, täckt av ett trätunnvalv, delvis förändrad ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Få uppgifter finns om äldre tiders kyrkogård i Högsrum. En kyrkogård bör dock ha funnits
redan på 1000-talet i anslutning till träkyrkan. Eftersom grunden av det medeltida långhuset
och koret idag ligger under golvet i det nya långhuset bör den medeltida kyrkogården främst
ha varit utlagd söder, öster och väster om kyrkan. Troligen var platsen omgärdad med en
kalkstensmur vilket de flesta öländska kyrkogårdar har varit. Att platsen under lång tid varit
ett centrum i bygden är dock klart. 300 meter nord väst om kyrkan ligger ett förhistoriskt
gravfält.

Från 1600-talet är det känt att det fanns fyra ing...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning - Begravningsplats
Få uppgifter finns om äldre tiders kyrkogård i Högsrum. En kyrkogård bör dock ha funnits redan på 1000-talet i anslutning till träkyrkan. Eftersom grunden av det medeltida långhuset och koret idag ligger under golvet i det nya långhuset bör den medeltida kyrkogården främst ha varit utlagd söder, öster och väster om kyrkan. Troligen var platsen omgärdad med en kalkstensmur vilket de flesta öländska kyrkogårdar har varit. Att platsen under lång tid varit ett centrum i bygden är dock klart. 300 meter nord väst om kyrkan ligger ett förhistoriskt gravfält.
År 1600 - 1799 Ändring
Från 1600-talet är det känt att det fanns fyra ingångar till kyrkogården. Från detta århundrade och även 1700-talet är några av de bevarade äldre gravvårdar som finns i kyrkan idag – en med bortnött inskription, en med vapensköld av tre hjärtan, en med vapensköld med kalk och bokstäverna O O samt en över majoren Elias Cor död 1639 och hans arvingar.
År 1800 - 1899 Ändring
I början av 1800-talet fanns minst tre ingångar till kyrkogården. De var försedda med träportar och överbyggda med sadeltak. När kyrkan byggdes om 1822 påverkade det även kyrkogården. Gravhällar som legat i den gamla kyrkan lyftes nu ut på kyrkogården. Även arkitekturfragment från den gamla kyrkan placerades på kyrkogården. En utvidgning av kyrkogården, vilken gjordes i norr, väntade man dock med till 1869. Men även i söder förlängdes kyrkogården med ungefär 10 meter. Det måste ha inneburit att kyrkogårdsmuren byggdes till. Vid den här tiden fanns två ingångar, i norr och öster, till kyrkogården. Båda var försedda med järngrindar. Tidigare fanns även en öppning mitt för vapenhuset. Den sattes troligen igen år 1869, i och med att man lade om kyrkogårdsmuren.
År 1900 - 2004 Ändring
För kyrkogårdens historia från 1900-talet fram till 2004 hänvisas till anläggningens historik samt bifogad PDF "Högsrums kyrkogård".