Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, GÄRDSLÖSA KYRKA 1:1 GÄRDSLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

gärdslösa2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÄRDSLÖSA KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GÄRDSLÖSA KYRKA 1:1

Historik

Gärdslösa kyrka, belägen på östra landborgen i en fornlämningsrik trakt, består av ett långhus, ett rakslutet kor av samma bredd i öster, två korsarmar som skjuter ut från långhusets västra del, sakristia vid korets norra sida samt ett torn i väster. Långhusets västparti och det något yngre tornet är från 1100-talet. Kyrkan utvidgades vid mitten av 1200-talet med korsarmar med skulpterade portaler. Längre fram under 1200-talet byggdes ett nytt kor - med den originella trappgaveln - ett stycke öster om det gamla, vilket fick stå kvar tills långhuset under 1300-talets första hälft förlängdes och förenades med det nya koret. Något sena...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
De äldsta spåren efter den medeltida kyrkogården är de två gavelhällar av röd kalksten från
1200-talet som finns på kyrkogården.

De äldsta skriftliga uppgifterna om Gärdslösa som påträffats inom ramen för detta arbete är de
uppgifter som är återgivna i en artikel från 1947 i Ölandsbladet. Artikeln återger anteckningar
ur gamla tideböcker från biskopsvisitationen i Gärdslösa den 8 juni år 1525. Det första biskop
Hans Brask ansåg vara nödvändigt att göra vid kyrkan var att bygga en kyrkogårdsmur
omkring kyrkan omfattande ett så stort område som möjligt. ”Linjerna lades ut först vid öster
sedan vid söder...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
De äldsta spåren efter den medeltida kyrkogården är de två gavelhällar av röd kalksten från 1200-talet som finns på kyrkogården.
År 1300 - 2002 Ändring
För kyrkogårdens historik från 1300-talet till 2003 hänvisas till information under anläggningens historik samt hänvisas till bifogad PDF "Gärdslösa Kyrkogård".