Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, FÖRA KYRKA 1:2 FÖRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC03248.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÖRA KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FÖRA KYRKA 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Föra kyrka, belägen på Ölands smalaste del, består av ett rektangulärtkyrkorum med korparti och utbyggd sakristia i öster samt torn i väster. Av den medeltida klövsadelskyrkan kvarstår västtornet. 1828-29 foga- des till detta den nuvarande kyrkans långhus och sakristia, och tornet försågs med en lanternin. Grundmurarna till den raserade, äldre kyrkanligger kvar under golvet. I det mycket välbevarade försvarstornet - med välvda rum, avträde, förvaringsbjälkar - finns rester efter en stavkyrka. Ingångar leder genom två tornportaler och en mittportal på sydsidan in i det tunnvälvda kyrkorummet, som lys...

Läs mer i eget fönster

Sammantaget har den sammanhållna miljön kring kyrkan som uppvisar tidsskikt från medeltiden till idag och som har en lång kontinuitet om sockencentrum, ett stort kulturhistoriskt värde.

Föra gamla kyrka, av vilken endast tornet återstår idag, omtalas ofta som försvarskyrka och tornet rubriceras ofta som ett försvarstorn. Den äldre bilden av försvarskyrkorna består i att det utmed Ölands kust och längs Smålands östra kust under slutet av 1100-talet och början av 1200-talet skapades en linje bestående av den typ av kyrkor som kallats fästningskyrkor. För Ölands del handlade det främst om att komplettera befintliga kyrkor med en ell...

Läs mer i eget fönster