Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, EGBY KYRKA 2:1 EGBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

egby1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EGBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EGBY KYRKA 2:1

Historik

Den lilla Egby kyrka, belägen i ett område med viktiga våtmarker, består av ett långhus, ett smalare kor med absid, en sakristia vid korets norra sida samt ett torn i väst. Absidkyrkans murar är från 1100-talet, sakristian troligen från 1300-talets början. 1818 tillkom det lanterninkrönta tornet, och långhus och kor byggdes om; förändringar vid vilka de uppgjorda ritningarna inte följdes helt. Långhus och kor har ett gemensamt, brutet tak; det nedre fallet vid koret är dock något brantare. Murarna genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. En ingång i väster leder in i kyrkorummet.

Långhus och kor bildar en enhetlig, hög, tunnvälvd...

Läs mer i eget fönster

När den första kyrkan byggdes på medeltiden anlades också en kyrkogård. Hur den kyrkogården såg ut vet vi inte idag. Spridda i socknen finns än idag ett mindre antal gravvårdar som man har daterat till 1200-tal. Dessa stenar hörde troligen till dem som såldes i mitten av 1700-talet och de blev då trappstenar på olika gårdar. Den form kyrkogården idag har tillkom troligen i slutet av 1600-talet. Då omgärdades kyrkogården av en mur. Ansvaret för underhållet av kyrkogårdsmuren fördelades 1748 på gårdarna i socknen. En omfördelning av ansvaret gjordes 1781.

Under 1700-talet gjordes flera kända förändringar på kyrkogården. År 1717 b...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning - Begravningsplats
När den första kyrkan byggdes på medeltiden anlades också en kyrkogård. Hur den kyrkogården såg ut vet vi inte idag. Spridda i socknen finns än idag ett mindre antal gravvårdar som man har daterat till 1200-tal.
År 1670 - 1699 Nyanläggning - Begravningsplats
Den form kyrkogården idag har tillkom troligen i slutet av 1600-talet.
År 1700 - 2005 Ändring
För kyrkogårdens historia från 1700-talet fram till 2005 se kyrkans historia samt bifogad PDF "Egeby Kyrkogård, kulturhistorisk inventering".