Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, BÖDA 1:3 BÖDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

böda2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖDA KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÖDA 1:3

Historik

Böda kyrka är belägen på Ölands nordligaste del. Den har fungerat som riktmärke för sjöfarande. Kyrkan består av ett nästan kvadratiskt långhus, absidial koravdelning, utbyggd sakristia i öst och torn i väst. Ursprungligen var byggnaden en medeltida tornlös försvarskyrka av samma karaktär som den närbelägna Källa gamla kyrka. 1801-1803 byggdes den om till den nuvarande enhetliga byggnaden. Murarna avjämnades, torn och sakristia tillkom. Långhus och sakristia täcks av sadeltak, tornet kröns av en lanternin. Av den medeltida kyrkan syns en portal från cirka 1240 i den ursprungliga nordliga korsarmen; ingångar till kyrkorummet i söder ...

Läs mer i eget fönster

Redan när den första stenkyrkan i Böda byggdes i mitten eller slutet av 1100-talet bör en kyrkogård ha anlagts. Eftersom kyrkan inte hade något torn fanns troligen en klockstapel i anslutning till kyrkan. Hur kyrkogården i övrigt varit utformad vet man inte. Innan kyrkan byggdes om 1801-03 ska det ha funnits fem medeltida gravvårdar. Idag återstår ett fragment av en av dessa vårdar.

Det område som idag är Böda socken hade under medeltiden ytterligare en kyrkplats. På Lilla Grundet i Grankullavikens mynning låg S:t Olofs kapell som var ett capella non curate vilket betyder att det inte hade någon kyrkoherde. Kapellet låg på öns...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning - Begravningsplats
Redan när den första stenkyrkan i Böda byggdes i mitten eller slutet av 1100-talet bör en kyrkogård ha anlagts. Eftersom kyrkan inte hade något torn fanns troligen en klockstapel i anslutning till kyrkan. Hur kyrkogården i övrigt varit utformad vet man inte. Innan kyrkan byggdes om 1801-03 ska det ha funnits fem medeltida gravvårdar. Idag återstår ett fragment av en av dessa vårdar.
År 1100 - 1996 Ändring
För kyrkogårdens historia från 1100-talet fram till 1996 hänvisas till bifogad fil. Böda Kyrkogård, kulturhistorisk inventering av Kalmar Läns Museum.