Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, ALBÖKE KYRKA 1:1 ALBÖKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

alböke1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALBÖKE KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALBÖKE KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Alböke kyrka består av ett rektangulärt kyrkorum med kor och utbyggd sakristia i norr och torn vid södra gaveln. Kyrkan föregicks av en medeltida klövsadelskyrka. Den nuvarande kyrkans nord-sydliga orientering sammanhänger med att den byggdes i vinkel mot den äldre byggnaden, som under en tid fick stå kvar som förhall innan den slutligen revs för att lämna plats åt det nya tornet i söder. Rester av de gamla grundmurarna ligger kvar under markytan. Till den nya kyrkan, uppförd 1859-1862, användes kalksten tagen från kyrkogårdens ursprungligen skottgluggsförsedda mur. Tornet kröns av en åttkantig lant...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
När den första kyrkan byggdes på 1100-talet bör en kyrkogård ha anlagts. I närheten av
kyrkan finns också gravar från järnåldern vilka visar att platsen varit bebyggd sedan lång tid
tillbaka. Redan när kyrkan byggdes om för försvar, omkring år 1200, byggdes en försvarsmur
även runt kyrkogården. Den murades av kalksten och blev 3-4 meter hög. Innanför muren
byggdes en skyttebänk och bröstvärnet försågs med en krenelering av vinkelställda
kalkstenar. En stor del av muren revs 1859 och stenen användes för att bygga den nya kyrkan.
Innan muren revs avbilades den av Nils Månsson Mandelgren när han besökte Öla...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning - Begravningsplats
När den första kyrkan byggdes på 1100-talet bör en kyrkogård ha anlagts. I närheten av kyrkan finns också gravar från järnåldern vilka visar att platsen varit bebyggd sedan lång tid tillbaka. Det finns indikationer på att kyrkogården har en ännu längre historia som begravningsplats. I samband med en gravöppning 1928 ska man ha påträffat resterna av en hällkista. Fyndet hann dock inte dokumenteras innan graven skottades igen. Platsen ska ha varit 6 meter sydväst om kyrkans kor.
År 1200 - 1299 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Redan när kyrkan byggdes om för försvar, omkring år 1200, byggdes en försvarsmur även runt kyrkogården. Den murades av kalksten och blev 3-4 meter hög. Innanför muren byggdes en skyttebänk och bröstvärnet försågs med en krenelering av vinkelställda kalkstenar.
År 1820 - 1829 Ändring - Begravningsplats
Ombyggnaden av kyrkan 1828 innebar att en stor del av kyrkogårdens mark blev bebyggd. Nya ytor nordväst, norr och nordost om den nya kyrkan iordningställdes för gravsättningar. Kyrkogårdens yta utvidgades dock inte. Det visar resterna av den medeltida kyrkogårdsmuren som finns kvar i norr.
År 1829 - 1830 Kulturhistorisk inventering
Omkring 1829-30 inventerades fornminnen i många av Ölands kyrkor. I Alböke gjordes detta 1829. Då fanns flera gravvårdar från 1600-talets andra hälft och början av 1700-talet. Endast ett fåtal som har eller har haft längre inristades texter beskrivs. De ger intryck av att vara hällar som tagits ut ur den medeltida kyrkan. Det sägs också att det finns flera enkla gravvårdar utan märkliga inskrifter
År 1859 - 1859 Rivning
En stor del av den äldre försvarsmuren revs 1859 och stenen användes för att bygga den nya kyrkan. Innan muren revs avbildades den av Nils Månsson Mandelgren när han besökte Öland 1848.
År 1915 - 1915 Nybyggnad
År 1915 inköptes en likvagn och för den byggdes en bod i kyrkogårdens nordvästra hörn
År 1930 - 1939 Ändring - Begravningsplats
1930-talet grävdes hela kyrkogården om för hand av dåvarande kyrkvaktmästaren Gustav Lindman. I samband med det arbetet togs också de flesta av de syrenbuskar som växte utspridda på kyrkogården bort. Man tog även bort flera gravkullar med murgröna. Liksom på flera andra öländska kyrkogårdar hade de fram till den här tidpunkten varit mycket vanliga på Alböke kyrkogård.
År 1946 - 1946 Ändring - Inhägnad, mur
Efter förfrågan fick man 1946 tillstånd att mura om grindstolparna. Bakgrunden var att församlingen ersatt de gamla, murkna trägrindarna med järngrindar. De nya grindarna var gjorda med grindarna vid N. Möckleby kyrkogård som förlagor. De skänktes till kyrkan av August Olsson i Lilla Istad. Det ska vid den här tiden ha funnits tre ingångar till kyrkogården. Samma år fick man tillstånd att mura om den övre delen av kyrkogårdsmuren. Om det gällde hela eller delar av muren framgår inte. Arbetet skulle dock utföras under överseende av landsantikvarien Manne Hofrén. Om arbetet utfördes framgår inte.
År 1950 - 2006 Ändring
Se kyrkogårdens historik samt bifogad fil Alböke kyrkogård, historik.

Alböke kyrkogård. (Publikation)