Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ÖSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 ÖSTERGARN KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960721/112

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERGARN KYRKA (akt.), ÖSTERGARNS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Östergarns kyrka består av ett långhus med smalare rakslutet kor i öster, samt sakristia på korets nordsida och takryttare i väster. Både långhus och kor har närmast kvadratisk planform. Byggnadsmaterialet är i huvudsak tuktad kalksten. Långhus och kor är enhetligt uppförda vid 1200-talets mitt. Ett västtorn planerades men kom aldrig till utförande; tornbågens kontur markerades genom en ristning i fasaden vid arkitekt Erik Fants restaurering 1935. Kyrkan har drabbats ovanligt hårt genom åren. Vid en brandhärjning 1565, under det Nordiska sjuårskriget, förstördes långhusvalvet, sydportalerna och all medeltida inredning. Vid den ryska...

Läs mer i eget fönster

Östergarn kyrka är med undantag för sakristian, som tillkom 1786, i sin helhet uppförd under medeltiden. Den byggdes som församlingskyrka för Östergarn församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kor och långhus uppfördes vid mitten av 1200-talet, ett planerat torn i väster kom av allt att döma aldrig till utförande, utan kyrkklockan hängdes upp i en takryttare på långhusets västra del.

Kyrkan har efter medeltiden vid flera tillfällen varit utsatt för krigshandlingar. Så t.ex. brändes den ned av svenskarna 1565 under Nordiska sjuårskriget. Två gånger på 1710-talet plundrades kyrkan av ryska sjöstyrkor, varefter den...

Läs mer i eget fönster
År 1169 - 1169 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1240 - 1259 Nyanläggning
Kyrkan med kor och långhus byggdes. Långhuset var ursprungligen täckt av fyra kryssvalv burna av en mittkolonn.
År 1725 - 1725 Ändring - Inhägnad, staket
Träplank runt kyrkogården, allt förfallet.
År 1744 - 1744 Ändring - Inhägnad, staket
Planket runt kyrkogården ersattes av en stenmur. En stiglucka fanns sannolikt åtminstone fram till början av 1800-talet.
År 1783 - 1783 Nyanläggning - Väg
En bom sattes upp över landsvägen intill kyrkan för att hindra förbipassage under gudstjänsttid.
År 1800 - 1800 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt V. Bommen över landsvägen från 1783 förnyades.
År 1832 - 1834 Ändring
En ny likport nämns i kyrkans räkenskaper.
År 1894 - 1894 Ändring - Inhägnad, staket
Järnstaketet på kyrkogården med de S och V grindarna tillkom.
År 1915 - 1915 Ändring - Begravningsplats
Minnessten på kyrkogården över det tyska minfartyget Albatross.
År 1919 - 1920 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades radikalt åt N och Ö efter förslag av trädgårdskonsulent E. Nilsson, Visby.

E Nilsson (Övrig)

År 2001 - 2001 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund i form av tremänning (snipa) i kalkstensmur på kyrkogården.
År 2004 - 2004 Ändring
Konservering av ett antal gravvårdar på kyrkogården, konservator Karl-Gustaf Eliasson.

Karl-Gustaf Eliasson (Konservator)