Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VÄNGE KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/190

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄNGE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄNGE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Vänge kyrka är uppförd av sten under medeltiden. Planen består av ett rektangulärt långhus, smalare rakslutet kor i öster, västtorn samt sakristia på norra sidan. Tornet uppfördes ursprungligen till en romansk kärnkyrka omkring 1200. Under 1200-talets senare hälft byggdes det befintliga långhuset och koret. Sakristian tillfogades 1866 efter ritningar av arkitekt A. W. Lundberg. De tre kraftiga strävpelarna i norr och söder tillkom troligen före 1700-talet. Den äldre kyrkan var en s.k. "ikonisk kyrka" och bevarade reliefstenar, tillskrivna "Byzantios", återfinns inmurade i främst korets sydfasad. Grundmurar från denna kyrka påträffad...

Läs mer i eget fönster

Vänge kyrka byggdes under medel¬tiden, undan¬tag är sakristian och pannrummet, vilka tillkom 1866 resp. 1915. Sakristian ersatte en motsvarande men mindre byggnad från 1300-talet.

Kyrkan uppfördes som församlingskyrka för Vänge församling, och används fortfarande för detta ändamål. Dess äldsta del är tornet som uppfördes omkring år 1200. Övriga delar av en romansk kyrka på platsen – långhus och kor från slutet av 1100-talet – revs under andra hälften av 1200-talet då det nuva¬rande koret och långhuset kom till.

Kyrkan har förutom nybyggnaden av sakristian och pannrummet endast undergått ett fåtal utvändiga förändringar sedan ...

Läs mer i eget fönster
År 1058 - 1058 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow, som ev. skulle kunna betyda att en stavkyrka funnits på platsen, varav intet återstår.
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Kor och långhus till en romansk kärnkyrka byggdes av ”Byzantios” (SvK anger byggtiden till ”begynt … omkr. 1140”). Fasadreliefer. En av portalerna (med portblad) återanvänd som sakristiportal i den nuvarande kyrkan.

Byzantios (Byggmästare)

År 1250 - 1300 Nybyggnad
ca 1250 - 1300. Koret och långhuset byggdes, varvid det äldre koret och långhuset revs. (SvK anger ”1236” för koret och ”omkr. 1260” för långhuset). Även en sakristia byggdes.
År 1900 - 1929 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt S och Ö.
År 1939 - 1939 Ändring - Inhägnad, staket
Stenmur ersatte kyrkogårdsstaketet i Ö.
År 1940 - 1940 Ändring - Inhägnad, staket
Järnstaket ersatte kyrkogårdsstaket i S.
År 1998 - 1998 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund på kyrkogården.