Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY KORALEN 31 VISBORGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Visborgskyrkan 2008-08-26 008.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISBORGSKYRKAN (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

VISBY KORALEN 31

Historik

Text saknas för närvarande.

Visborgskyrkan i Visby uppfördes 1968-69 efter ritningar av arkitekt Per Erik Nilsson, Hejdeby. Den invigdes första advent 1969.

Tanken på att uppföra en församlingslokal på söder i Visby väcktes redan 1926 då Södervärns kyrkliga syförening kom till med detta syfte. Omkring 1930 skänktes tre obebyggda tomter i nuvarande kvarteret Koralen till ett sådant ändamål och Föreningen Visby södra församlingshem bildades. Medel till ett bygge samlades huvudsakligen in genom försäljning av syföreningens alster.

1963 bildades en särskild kommitté med uppgift att lämna förslag på en småkyrka och ett församlingshem på söder, det skänkta mar...

Läs mer i eget fönster
År 1969 - 1969 Nyanläggning
Invigdes kyrkan, uppfördes efter arkitekten Per Erik Nilssons ritningar.

Per Erik Nilsson (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Ändring
Sedan 1990 är Visborgskyrkan efter beslut av Riksantikvarieämbetet upptagen på den lista över kyrkobyggnader, uppförda efter 1939 och tillhöriga Svenska kyrkan, som enligt kulturminneslagen 4 kap. 4 § är att anse som ”märkliga genom sitt kulturhistoriska värde”.
År 2006 - 2006 Nyanläggning
omkring 2006. Gårdsmiljön ändrades, bl.a. uppfördes en ny förrådsbod, parkeringsplatsen utökades, gatsten lades om och häckarna kompletterades.