Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VIKLAU KYRKOGÅRDEN 1:1 VIKLAU KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/193

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIKLAU KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VIKLAU KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Viklau är kanske mest förknippat med den s.k. Viklaumadonnan, en träskulptur från 1100-talet, nu Statens historiska museum. Den romanska stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor och västtorn. Sakristian är belägen i en östlig förlängning av koret. De äldsta murarna återfinns i koret. Långhuset uppfördes något senare och stod troligen färdigt vid 1100-talets slut. Vid 1200-talets mitt tillfogades tornet. Sakristian tillkom så sent som 1852-53, samtidigt revs en ursprunglig korabsid. Exteriören är osmyckad med enkla rundbågsportaler i söder (kor och långhus) samt i väster. Fönsteröppningarna fick sin n...

Läs mer i eget fönster

Viklau kyrka är till sin helhet uppförd under medeltiden, både koret och långhuset uppfördes på 1100-talet. Tornet byggdes omkring 1250. Koret, som ursprungligen har varit försett med ett kryssvalv samt med en absid i öster, och långhuset täcks av plana trätak. Utformningen av långhusets takstolar antyder att de varit avsedda att ses från kyrkorummet.
I mitten på 1800-talet gjordes en rad förändringar som förändrade delar av kyrkans utseende. Absiden revs och i dess ställe byggdes en raksluten sakristia, långhusets murar höjdes och taken sänktes, ett fönster togs upp i långhusets norra fasad. Sydportalernas utformning ändrades, lik...

Läs mer i eget fönster
År 1140 - 1140 Nyanläggning
omkring 1140. Koret Uppfördes koret.
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Långhuset uppfördes kort efter att koret stod färdigt (SvK anger omkr. 1170).
År 1249 - 1249 Nyanläggning
Årtal enligt Strelow.
År 1764 - 1764 Ändring
Uppges ”kyrkogårdsplankan wara af Trä och behöfwa Reperation”.
År 1863 - 1863 Plantering
Kyrkogården uppges vara kantad av lövträd, inga planteringar fanns innan.
År 1892 - 1892 Ändring - Inhägnad, mur
Delar av kyrkogårdsmuren dömdes ut, de höll på att vältas av trädkransen innanför densamma.
År 1893 - 1893 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogården omgavs av stenmurar, den S delen av muren revs för att ge sten till ett skolhus. Istället för stenmuren tillkom ett järnstaket kring den S delen av kyrkogården.
År 1942 - 1942 Ändring - Begravningsplats
60 danska mynt hittades på kyrkogården.
År 1946 - 1946 Ändring
omkring 1946. En gravhäll rengjordes, den kramlades fast i stigluckans murverk samt försågs med tak.
År 1950 - 1952 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt Ö – på den delen anlades rosplanteringar.
År 2008 - 2008 Nyanläggning
Fliseldning med panna i separat byggnad utanför kyrkogården NV om kyrkan.