Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VALLSTENA KYRKOGÅRDEN 1:1 VALLSTENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/173

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALLSTENA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALLSTENA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Vallstena kyrka omgärdas av en kyrkogårdsmur med tre stigluckor, varav den södra har skulpterade detaljer och anses vara från 1200-talet. Norr om kyrkan ligger det gamla sockenmagasinet, nu inrättat som bårhus. Den medeltida stenkyrkan, vars västra del är äldst, består av ett tvåskeppigt långhus med bredare östparti, smalare rakslutet kor med nordlig sakristia samt ett västtorn. Torn och långhus härstammar från en liten absidkyrka från början av 1200-talet (absidkorets grundmurar påträffades under kyrkgolvet vid restaureringen 1957). Vid 1200-talets slut fanns planer på att förnya och förstora kyrkan, härav följde korets uppförande ...

Läs mer i eget fönster

Vallstena kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Kyrkans äldsta delar är långhuset och nedre delen av tornet, vilka byggdes i början av 1200-talet. Till denna romanska kyrka hörde ursprungligen ett mindre kor, vilket dock revs vid mitten av 1200-talet för att lämna plats åt den nuvarande korbyggnaden. Sakristian tillkom samtidigt, liksom den östra, bredare och högre delen av långhuset.

Kyrkan har utvändigt undergått få utvändiga föränd¬ringar se¬dan byggnadstiden. I samband med en ut- och invändig restaurering 1957 förlängdes emellertid sakristian något åt väster för att ge utrymme för en trappa till ett pannrum under ...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1200 Nyanläggning
omkring 1200 ? Kor med absid, nu försvunna, byggdes.
År 1200 - 1229 Nyanläggning
Långhuset och större delen av tornet byggdes (SvK anger ”senast omkr. 1210-15”).
År 1270 - 1299 Nybyggnad
Koret byggdes, varvid det äldre koret med absiden revs bort, och ett nytt (Ö travén) långhus påbörjades ( SvK anger ”omkr. 1240-50”). Sakristian byggdes.
År 1957 - 1957 Ändring
Sockenmagasinet ombyggt till bårhus.
År 1989 - 1989 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades.