Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VALL KYRKOGÅRDEN 1:1 VALL KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

536-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALL KYRKA (akt.), VALLS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALL KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Valls kyrka är byggd av kalksten under medeltiden. Det är en västtornskyrka med smalare absidkor och sakristia på korets nordsida. Det tvåskeppiga långhuset och koret har troligen uppförts vid 1200-talets början. Tornet tillfogades vid mitten av 1200-talet, men fullbordades till nuvarande ansenliga höjd först under slutet av 1200-talet. Från samma tid härstammar troligen även sakristian. En intressant detalj i planen är det avlånga utrymmet, med separat ingång, i tornets sydmur; det var troligtvis en bönekammare för personer avstängda från kyrkorummet, som härifrån kunde följa mässan genom en liten glugg (hagioskop). Exteriören domi...

Läs mer i eget fönster

Vall kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret med absiden samt långhuset, vilka byggdes i en etapp i början av 1200-talet. Koret hade ursprungligen öppen takstol eller innertak av trä – valvet kom till först i början av 1300-talet. Tornet påbörjades vid mitten av 1200-talet och fullbordades vid slutet av samma århundrade. Samtidigt byggdes sannolikt även sakristian.

Kyrkan har utvändigt undergått få förändringar sedan byggnadstiden. Tornhuven och taken förstördes vid en brand 1735. Vid återuppbyggnaden försågs kyrkan sannolikt med en lägre tornhuv än den ursprungliga, och yttertaken sänktes oc...

Läs mer i eget fönster
År 1167 - 1167 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1200 - 1229 Nyanläggning
Koret, absiden och långhuset uppfördes (SvK anger ”omkr. 1167”).
År 1758 - 1758 Ändring
Omtalas plank runt kyrkogården.
År 1764 - 1764 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Uppmanades församlingen att bygga stenmur kring kyrkogården.
År 1765 - 1765 Ändring
Omtalas plank runt kyrkogården.
År 1847 - 1847 Ändring
Omges kyrkogården delvis av plank och delvis av sten.
År 1871 - 1871 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades.
År 1889 - 1889 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades.
År 1897 - 1897 Plantering
Tio stycken lönnar planterades på kyrkogården.
År 2000 - 2000 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogårdsbelysningen utökades och en gravhäll monterades mot sockenmagasinets vägg.
År 2001 - 2001 Ändring
En gravhäll på kyrkogården konserverade av Stenkultur AB, Stockholm