Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, SUNDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 SUNDRE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/144

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNDRE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SUNDRE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Sundre är Gotlands sydligaste socken och en av de minsta. Nordost om kyrkan finns ett runt försvarstorn (en s.k. kastal) från tidig medeltid bevarat; i sydväst återfinns ruinerna av en medeltida prästgård. Den romanska kyrkan består av ett rektangulärt långhus, smalare rakslutet kor med sakristia på norra sidan, samt ett västtorn. Byggnadsmaterialet är i huvudsak sandsten. Långhus och kor uppfördes under 1200-talets förra hälft. Tornet byggdes något senare, förmodligen omkring 1200-talets mitt. Sakristian härrör från senare tid. Kyrkan har vitputsade fasader med hörnkedjor och omfattningar av kalksten. Långhus och kor täcks av brädk...

Läs mer i eget fönster

Sundre kyrka är – med undantag för sakristian – ett enhetligt byggnadsverk från en relativt kort period på medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret och långhuset, vilka byggdes under 1200-talets första hälft. Tornet uppfördes vid mitten av samma århundrade. Sakristian kom till 1896.

Kyrkan har undergått mycket få utvändiga förändringar se¬dan byggnadstiden. Förutom nybyggnaden av sakristian för drygt hundra år sedan förstorades långhusfönstret på 1860-talet, och under perioden 1883-1969 var kor- och långhustaken belagda med spån.

En utvändig restaurering utfördes 1969-70, då även interiören åtgärdades genom att bl.a. muralmål...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Kastalen byggdes.
År 1200 - 1250 Nyanläggning
Koret och långhuset byggdes.
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Tornet byggdes.
År 1863 - 1863 Rivning
Stigluckan i N kyrkogårdsmuren revs.
År 1870 - 1899 Rivning
Ö stigluckan revs bort (avritad av A. T. Gellerstedt 1867).
År 1923 - 1923 Ändring
Reparation av den NV stigluckan(?).
År 1944 - 1944 Invigning
Nya kyrkogården invigdes.
År 2001 - 2001 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren renoverades (S 55 m, N och V murarna 50 m).
År 2002 - 2002 Ändring
omkring 2002. Kyrkstallet restaurerades av Hoburgsbyggen AB.
År 2007 - 2007 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren restaurerades delvis.