Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, STENKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1 STENKUMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENKUMLA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Stenkumla kyrka är byggd i sten under medeltiden. Den består av ett närmast kvadratiskt långhus med smalare rakslutet kor, västtorn samt en sakristia på korets nordsida. Tornet uppfördes under 1200-talets förra hälft till en kärnkyrka från 1100-talet; mindre rester av denna kyrka återfinns i tornets östmur. Det nuvarande koret byggdes omkring 1250. Omkring 1300 uppfördes nuvarande långhus, samtidigt höjdes tornet och koret fick sitt spetsbågiga östfönster; även sakristian torde härstamma från denna tid. Långhusets gotiska sydportal är försedd med ornerade kapitälband (jfr Etelhem); korportalen och tornets västportal är av romansk ty...

Läs mer i eget fönster

Stenkumla kyrka byggdes under 1200-talet, dock har på platsen funnits en 1100-talskyrka, av vilken murrester finns kvar i den nuvarande byggnaden (i tornets Ö del). Kyrkans äldsta del är just tornet som uppfördes under 1200-talets första hälft. Koret och sakristian kom till vid mitten av samma århundrade medan långhuset uppfördes i slutet av 1200-talet eller om¬kring år 1300.
Kyrkan är – liksom de flesta andra gotländska medeltidskyrkor – uppförd av kalksten. Endast smärre förändringar har gjorts sedan medeltiden, bl.a. sänktes yttertaken och belades med tegel i början på 1700-talet. 1702 gjordes en större reparation av tornhuven. ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
En stenkyrka byggdes på platsen, varav murrester återstår i den nuvarande kyrkan (GK).
År 1199 - 1199 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow (SvK).
År 1240 - 1240 Nyanläggning
Kyrkans byggnadsår enligt Taxuslistan (SvK).
År 1859 - 1859 Plantering
Trädplantering på kyrkogården (SvK).