Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, BÄRFENDALS KYRKA 1:1 M.FL. BÄRFENDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2650-11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄRFENDALS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÅSSBY 3:2

BÄRFENDALS KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995: BÄRFENDAL
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 381, år 1900: 637, år 1995: 261

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING: Kyrkan ligger enskilt i förhållande till bebyggelsen, på ett impediment i odlingsmarken. Omedelbart öster om kyrkan passerar Bärfendalsån. Läget är centralt i den öppna odlingsmark som följer dalgången söderut mot Åbyfjorden. Dalgången omges av kuperad skogsmark. Omkring 400 m nordväst om kyrkan ligger hembygdsgården. Bärfendal utgör riksintresseområde med kyrkan från äldre medeltid i ett karaktäristiskt dalgångslandskap med bebyggelsen i traditionella lägen. Bärfendals socken är belägen ...

Läs mer i eget fönster