Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, SPROGE KYRKOGÅRDEN 1:1 SPROGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

527-5.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPROGE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SPROGE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Sproge kyrka är belägen några hundra meter från Mästermyr och vid den gamla vägen längs Littorinavallen. Sockenmagasinet i kyrkogårdens nordvästra hörn är uppfört av kalksten under 1820-talet. Ekplankor från en tidigare träkyrka finns i Gotlands fornsal. Den befintliga medeltida stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare absidkor och västtorn. Byggnadsmaterialet är i huvudsak grå kalksten. Långhus och kor härstammar från 1200-talets förra hälft, medan tornet tillfogades i slutet av 1200-talet eller omkring 1300. Kyrkan har vitputsade fasader. Långhuset och det lägre koret täcks av sadeltak, absiden har ett konformat t...

Läs mer i eget fönster

Sproge kyrka byggdes i början av 1200-talet, tornet är dock tillkommet omkring år 1300. Kyrkan har troligen föregåtts av en träkyrka, av vilken rester hittades i samband med en restaurering 1965. Som golvplankorna i långhuset hade väggplankor från en träkyrka återanvänts.

En efter gotländska förhållanden omfattande ombyggnad av kyrkan gjordes under kyrkoherden Per Wallgrens tid på 1830- och 40-talen. Kyrkans tak sänktes och försågs med tegel, och nya, stora fönster togs upp. Interiören ändrades även radikalt, bl.a. genom att kryssvalven i långhuset ersattes med ett trätunnvalv.

Restaureringar i sen tid (1939 och 1965) har i vi...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Stavkyrka i skiftesverk av ek, nu försvunnen (rester förvaras i sockenmagasinet och i Gotlands fornsal).
År 1200 - 1250 Nybyggnad
Långhuset och koret med absiden byggdes (i SvK daterade till 1225-1250).
År 1770 - 1799 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmur av kalksten (tidigare träplank).
År 1820 - 1829 Nybyggnad
Sockenmagasin på kyrkogården.
År 1827 - 1827 Nybyggnad
Uppfördes sockenmagasinet.
År 1869 - 1869 Plantering
Trädplantering på kyrkogården.
År 1891 - 1891 Plantering
Trädplantering på kyrkogården
År 1928 - 1928 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades.
År 1958 - 1958 Ändring - Gallring av träd
Gallring av träden på kyrkogården.
År 1978 - 1978 Ändring
Ansökte församlingen om att få byta takmaterial på sockenmagasinet.
År 1993 - 1993 Ändring
Rengjordes en gravhäll som stod lutad mot sockenmagasinets vägg av Eliasson.
År 2005 - 2005 Ändring
Restaurerades sockenmagasinet enligt antikvarie Jörgen Renström.

J Renström (Antikvarie)