Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, RUTE KYRKOGÅRDEN 1:1 RUTE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/050

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RUTE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RUTE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Två medeltida stigluckor finns bevarade på Rute kyrkas kyrkogård. Den medeltida stenkyrkan består av tvåskeppigt långhus, smalare rakslutet kor samt västtorn. Kor och långhus antas ha byggts omkring 1200-talets mitt, medan tornet uppfördes under 1200-talets senare hälft. Sakristian på norra sidan har tillfogats under 1600-talet, liksom troligen även den kraftiga strävpelaren i norr. Kyrkan har vitputsade fasader och täcks av sadeltak, högre över långhuset och lägre över koret. Tornet, vars nederdel är bredare och försedd med sidogallerier under pulpettak i norr och söder, har kolonnettförsedda ljudgluggar och kröns av en spira. Torn...

Läs mer i eget fönster

Rute kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kor och långhus uppfördes i mitten på 1200-talet, kort därefter uppfördes tornet. Kyrkans valv dekorerades med målningar vilket skedde i slutet av 1200-talet. Möjligen ersätter kyrkan en äldre kyrka som SvK placerar på 1100-talet, detta trots att inga spår av en sådan är funnen. Sedan byggnadstiden har endast smärre ändringar gjorts på kyrkans exteriör.

I kyrkogårdsmuren finns två stigluckor av medeltida ursprung samt spår av en tredje bevarade.

I mitten av 1400-talet dekorerades väggarna invändigt med passionsmålningar. På 1600-talet byggdes de två kolonnerna i långhuset om...

Läs mer i eget fönster
År 1050 - 1050 Nyanläggning
Årtal enl. Strelow.
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Tidigare kyrka. Gravhäll med djurframställning.
År 1200 - 1200 Nyanläggning
Årtal enl. taxuslistan (den finns skilda editioner som anger två olika årtal, se även 1260).
År 1240 - 1259 Nyanläggning
Kor och långhus uppfördes, SvK anger att koret uppfördes i övergångsstil o. 1235 och det unggotiska långhuset o. 1245. Dopfunt (SvK uppger årtalet 1245). Triumfkrucifix.
År 1260 - 1260 Nyanläggning
Årtal enl. taxuslistan (den finns skilda editioner som anger två olika årtal, se även år 1200, SvK anser 1260 som det mer trovärdiga).
År 1971 - 1971 Undersokning
Fann man i samband med kabelgrävning på kyrkogården två gravhällar, en med runor och en med ett reliefhugget kors. De placerades i ringkammaren.
År 1974 - 1974 Ändring
Reparerades stigluckans tak.
År 1991 - 1991 Ändring
Stigluckor putslagades och kalkavfärgades våren 1991
År 2002 - 2002 Nyanläggning - Minneslund
omkring 2002. Minneslund.