Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LÄRBRO PRÄSTGÅRDEN 1:11 LÄRBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/026

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÄRBRO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÄRBRO PRÄSTGÅRDEN 1:11

Historik

Väster om Lärbro kyrka, i kyrkogårdsmuren, står ett medeltida murat torn (s.k. kastal) från 1100-talet. Två medeltida tumbor från 1300-talets förra hälft finns bevarade söder om kyrkan. Den medeltida stenkyrkan utmärker sig genom sitt originella oktogonala västtorn; i övrigt består den av tvåskeppigt långhus med smalare, rakslutet kor samt sakristia i norr. Mindre rester av en tidigare romansk absidkyrka, vilken var försedd med ett fyrsidigt västtorn, ingår i den nuvarande, bl.a. ett skulpterat tympanon över sakristidörren. Nuvarande kor och sakristia stod färdigt strax efter 1200-talets mitt. Något senare byggdes långhuset, vars vä...

Läs mer i eget fönster

Lärbro kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret med sakristian samt långhuset, de byggdes under 1200-talets senare del. Tornet, som med sin åttkantiga planform är unikt på den gotländska landsbygden, byggdes på 1340-talet. Omedelbart väster om kyrkan står, delvis på kyrkogården, en kastal från 1100-talet, vilken sedan 1660-talet används som klocktorn.

Två gånger under senare århundraden, 1522 och 1679, har kyrkans tornhuv blåst ned. Vid båda tillfällena raserades även delar av tornets murverk. Ursprungligen hade tornet sannolikt spetsiga gavelrösten på alla åtta sidorna, och uppskattningsvis bö...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Kastal (SvK anger 1000-talet).
År 1170 - 1199 Nyanläggning
En romansk kyrka, varav endast rester återstår (sakristians tympanon samt N portalen) uppfördes på platsen (Strelow anger 1086, taxuslistan 1211; SvK anger ”möjligen 1086” för koret ”1100-talet för långhuset och ”kanske 1211” för tornet).
År 1270 - 1299 Nybyggnad
Nuvarande koret och långhuset byggdes (SvK anger o. 1260 för koret och sakristian, o. 1270 för långhusets Ö del och o. 1280 för långhusets V del). Muralmålningar, medan valvmålningarna kan vara något äldre (GKS anger att valvmålningarna kanske är utförda något senare).
År 1300 - 1329 Ändring - Begravningsplats
Gravtumba på kyrkogården över kyrkoherden Botvid.
År 1342 - 1342 Ändring - Begravningsplats
Gravtumba på kyrkogården över kyrkoherden Nicolaus.
År 1885 - 1885 Rivning
Kyrkogårdsmuren med stigluckorna revs.
År 1997 - 1997 Ändring
Två gravtumbor konserverades av Stenkultur i Stockholm AB.
År 1998 - 1998 Ändring - Begravningsplats
Nio gravhällar konserverades av Stenkultur i Stockholm AB och uppställdes under tak