Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LYE KYRKOGÅRDEN 1:1 LYE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960721/021

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LYE KYRKA (akt.), LYE KYRKOGÅRDEN, LYE KYRKA (inakt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LYE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Lye kyrka består av ett stort gotiskt kor med nordlig sakristia, lägre romanskt långhus samt ett galleritorn i väster. Byggnadsmaterialet är i huvudsak tuktad kalksten. Långhuset uppfördes under 1100-talets sista fjärdedel. Det täcks av ett brant sadeltak. Två romanska rundbågsportaler leder in i kyrkan, en större i söder och en mindre på den norra sidan. Rundbågsfönstren i norr och söder är resultatet av upptagningar och förstoringar vid 1800-talets mitt. Tornet tillfogades under 1200-talets förra hälft. Det har gallerier i norr och söder, kolonnettförsedda ljudgluggar i två våningar och spetsiga gavelrösten, vilka avkapas av den o...

Läs mer i eget fönster

Lye kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta del är långhuset som byggdes i slutet av 1100-talet. Tornet tillkom under första hälften av 1200-talet och det stora koret, som ersatte ett romanskt kor på platsen, och sakristian tillfogades ett stycke in på 1300-talet av den på ön vid denna tid verksamma byggnadshytta som går under namnet ”Egypticusverkstaden”. Utmärkande för hyttans arbeten är bl.a. de rikt utsmyckade portalerna, på vilket korportalen i Lye är ett mycket gott exempel. I korfönstren finns dessutom Nordens största bevarades glasmålningssvit från medeltiden.

Sedan byggnadstiden har endast ett fåta...

Läs mer i eget fönster
År 1058 - 1058 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1770 - 1799 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Mur avlöste ett plank runt kyrkogården.
År 1826 - 1826 Nybyggnad
Sockenmagasinet byggdes (på platsen för ett äldre magasin).
År 1840 - 1859 Plantering
Trädplantering på kyrkogården
År 1888 - 1888 Rivning
En timrad förrådsbyggnad för virke och material N om sockenmagasinet revs bort.
År 1944 - 1944 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åt N efter förslag av trädgårdskonsulent E. Nilsson.

E Nilsson (Trädgårdsarkitekt)

År 1990 - 1999 Nyanläggning - Gång
Plattor på gångvägen mellan parkering och huvusingång.