Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LUMMELUNDA KYRKOGÅRDEN 1:1 LUMMELUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd973604

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUMMELUNDA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LUMMELUNDA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Lummelunda kyrka är uppförd av kalksten under medeltiden. Den består av ett romanskt långhus med västtorn, samt ett större gotiskt kor i öster med nordlig sakristia. Långhus och torn uppfördes omkring 1200, då med ett mindre, ev. absidförsett, kor. Omkring mitten av 1300-talet påbörjades en stor ombyggnad med syfte att förnya och förstora hela kyrkan, endast koret kom dock till utförande. Sakristians datering är oklar, den omtalas tidigast 1739. Tornspiran är från 1636. De olika byggnadsepokerna tydliggörs i sydportalerna: långhusets romanska rundbågsportal och korets spetsbågiga perspektivportal med skulpterade kapitälband och vim...

Läs mer i eget fönster

Lummelunda kyrka är med undantag för sakristian uppförd under medeltiden. Det nuvarande tornet och långhuset byggdes i en etapp omkring 1200 tillsammans med ett nu rivet kor. Vid mitten av 1300-talet revs det romanska koret och ersattes av ett större, gotiskt kor. Den nuvarande sakristian uppfördes på 1960-talet som ersättning för en äldre sakristia från 1700-talet.

På 1600-talet gavs möjligheter till förändringar av kyrkobyggnaden. Bl.a. nybyggdes tornhuven, nya fönster togs upp i långhuset och en sakristia byggdes. På 1700- och 1800-talet förändrades fönsterdispositionen ytterligare i långhuset. Från 1600-talet och framåt har t...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1200 Nyanläggning
omkring 1200. En romansk kyrka byggdes på platsen, varav långhus och torn återstår (GK; SvK anger byggnadstiden till o. 1250).
År 1771 - 1771 Nybyggnad
Sockenmagasinet uppfördes på kyrkogården (SvK).
År 1923 - 1923 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades (ATA).
År 2002 - 2002 Ändring
Länsstyrelsen beslutade om konservering av gravvårdar (GF).