Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LOKRUME KYRKOGÅRDEN 1:1 LOKRUME KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOKRUME KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOKRUME KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Lokrume kyrka är belägen på en slätt omgiven av skogsdungar. Den medeltida kyrkan är byggd av kalksten och består av ett kraftigt västtorn, enskeppigt långhus samt ett smalare, rakslutet kor med sakristia på den norra sidan. Kyrkans invigningsår 1277 är känt, men före detta datum har den genomgått flera förändringar och byggnadsetapper. Äldst är långhusets nordmur och en del av norra kormuren; dessa härstammar från en mindre romansk absidkyrka, med västtorn, från 1100-talets senare del. Det nuvarande koret, med ribbvalv, uppfördes under 1200-talets andra fjärdedel. Långhuset vidgades till nuvarande storlek kort därefter, och den tun...

Läs mer i eget fönster

Lokrume kyrka är till sin helhet uppförd under medeltiden, förmodligen stod den färdig med nuvarande utseende 1277. Den nuvarande kyrkan föregicks av ett romanskt långhus med absidkor vars norra murar delvis ingår i det nuvarande korets murverk samt ett torn från sent 1100-tal. I början av 1200-talet ersattes koret av ett betydligt större rakslutet kor under inflytande från visbyarkitekturen.
I mitten av 1200-talet byggdes långhuset om, dess södra mur flyttades ut och den norra muren behölls men byggdes på, över långhuset slogs fyra kryssvalv stödda på en rund mittpelare och en sakristia uppfördes.
På 1270-talet byggdes långhuset ...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Uppfördes ett romanskt långhus med absidkor, vars N mur delvis ingår i det nuvarande korets N mur samt ett torn (SvK anger år 1200 vilket är ett årtal Strelow anger).
År 1200 - 1200 Nyanläggning
Årtal enligt Strelow.
År 1270 - 1299 Nybyggnad
De båda stigluckorna.
År 1795 - 1795 Ändring
Årtal inristat i den SÖ kyrkogårdsporten.
År 1957 - 1962 Ändring - Begravningsplats
Flera gravvårdar rätades upp, den gamla stigluckan som en tid tjänstgjort som likvagnsbod togs upp.
År 1988 - 1989 Ändring - Begravningsplats
Stigluckorna kalkades. Belysning på kyrkogården.
År 2001 - 2001 Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden invigdes, bl.a. har en sten från ett dopfuntsunderlag (stenen har sedan länge legat outnyttjad på kyrkogården) använts som fundament till ett gårdskors av järn, skänkt skänktes av smeden E. Johansson.