Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LAU KYRKOGÅRDEN 1:1 LAU KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960721/055

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LAU KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LAU KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Lau kyrka är en av Gotlands största landskyrkor. Socknen är belägen vid öns östkust, strax söder om Ljugarns samhälle. Omedelbart norr om kyrkan, vilken ligger mellan två förhistoriska gravfält, finns ruinen av ett medeltida hus, troligen en prästgård. Av kyrkogårdens tre medeltida stigluckor är den södra ombyggd i senare tid. Kyrkan består av ett treskeppigt romanskt långhus med treskeppigt gotiskt kor samt en mindre sakristia på norra sidan. Byggnadsmaterialet är tuktad kalksten med huggen kalksten i korets fasader samt i portaler, omfattningar, socklar och hörnkedjor. Långhuset härstammar från 1200-talets förra hälft. Koret uppfö...

Läs mer i eget fönster

Lau kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Vid mitten av 1200-talet byggdes det nuvarande treskeppiga långhuset och ett romanskt kor med korsarmar. Koret var förmodligen försett med en absid. Under 1300-talet revs det romanska koret varefter ett rakt avslutat kor, även det treskeppigt, och en liten sakristia uppfördes. Delar av det romanska korets södra korsarm finns bevarade i det nuvarande korets sydmur. Utgrävningar efter andra lämningar av det tidigare koret har varit resultatlösa. När det nya koret byggdes återanvändes kvaderstenar, fönsteromfattningar och sockelstenar.

Kyrkan är uppförd av kalksten, koret består av...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
Under första hälften av århundradet byggdes långhuset samt ett kor i korsform. I korets N och S korsarmar har det troligen varit kapell som p.g.a. högt placerade fönster antas ha haft en övervåning. Kor och långhus verkar vara uppfört i enhetlig stil p.g.a. kapitälornamentik m.m.
År 1936 - 1936 Ändring - Inhägnad, mur
I N kyrkogårdsmuren tog man upp en tre meter bred öppning och en grind införskaffades till öppningen.
År 2003 - 2003 Ändring
Reparationer gjordes på alla tre stigluckorna. Fasadputsen lagades och avfärgades. Putsen ströks tre gånger med vit kalkfärg. Tak, portblad och andra detaljer av trä tjärströks.
År 2006 - 2006 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren restaurerades muren mot V är helt omlagd, muren mot S är i mindre mängd omlagd, den Ö och N muren är omlagd i delvis större omfattning.
År 2007 - 2007 Ändring
Kyrkogårdsgångarna stensattes och en ramp till den SV långhusportalen anordnades.