Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, KÄLLUNGE KYRKOGÅRDEN 1:1 KÄLLUNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/171

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLUNGE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄLLUNGE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Källunge kyrka, en märklig hybrid mellan romanskt och gotiskt, bildar ett tydligt blickfång i det flacka landskapet. Den medeltida stenkyrkan består av ett litet långhus med västtorn (1100-talets förra del eller mitt) vars absidkor utgrävdes 1951, samt av ett ovanligt stort, gotiskt kor (1300-talets förra del eller mitt) vilket fungerar som långhus, medan det romanska långhuset numera bildar förhall. Sakristian på norra sidan är samtida med koret. Meningen var att ersätta romanskt långhus och torn med en utvidgning åt väster av den gotiska kyrkan (rester av grundmurar på norra sidan minner om dessa ofullbordade planer). Tornet påby...

Läs mer i eget fönster

Källunge kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den är en av öns märkligaste kyrkor i så motto att en relativt liten romansk 1100-talskyrka under 1300-talet försetts med ett mycket stort gotisk kor, vilket alltsedan dess tjänat som gudstjänstrum för församlingen. Det höga koret vidbyggt det låga tornet och långhuset ger kyrkan dess karakteristiska profil, synlig på långt håll i landskapet.

Den äldsta delen av den romanska kyrkobyggnaden – ett absidkor – bör ha byggts under första hälften av 1100-talet, medan det nuvarande långhuset och tornet (”gammalkyrkan”) kom till vid mitten av samma århundrade. Absidkoret revs i sl...

Läs mer i eget fönster
År 1072 - 1072 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1710 - 1710 Nyanläggning - Inhägnad
Plank uppsattes kring kyrkogården.
År 1729 - 1729 Ändring - Inhägnad, mur
En ”liklucka” uppfördes i N kyrkogårdsmuren.
År 1775 - 1780 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Stentun uppfördes runt kyrkogården (den befintliga i S, N och Ö).
År 1870 - 1899 Kulturhistorisk inventering
Två kyrkogårdsportar fanns: ”Likluckan” i N från 1720-talet och en i V kyrkogårdsmuren.
År 1880 - 1880 Ändring - Inhägnad, mur
Stentunen i V kring kyrkogården raserades.
År 1999 - 1999 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund.