Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HEMSE KYRKOGÅRDEN 1:1 HEMSE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/093

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEMSE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEMSE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Hemse kyrka föregicks av en stavkyrka från 1100-talets förra hälft, nu rekonstruerad i Statens historiska museum. Vid en restaurering 1896 upptäcktes väggplankorna i den nuvarande kyrkans golv. Den befintliga medeltida kyrkan består av långhus och smalare absidkor uppfört av sandsten, samt västtorn av kalksten. Koret härstammar från 1100-talets slut, medan långhuset tillkom under 1200-talets första hälft. Tornet tillkom under 1200-talets mitt. Sakristian på korets norra sida är från 1896. Kyrkans fasader är vitputsade med hörnkedjor i huggen kalksten. Långhus och kor har tegeltäckta sadeltak, absidtaket är valmat. Tornet har rundbåg...

Läs mer i eget fönster

Hemse kyrka är med undantag för sakristian uppförd under medel¬tiden. Även stigluckan i den västra kyrkogårdsmuren är av medeltida ursprung.

Redan på 1100-talet fanns här en träkyrka, varav stora delar bevarats genom att de återanvänts som golv vid byggnaden av den nuvarande stenkyrkan. Plankorna upptäcktes vid en invändig restaurering på 1890-talet och forslades till Statens historiska museum i Stockholm, där en rekonstruktion av Hemse stavkyrka under lång tid stått uppställd.

Av den nuvarande kyrkan är koret med absiden och långhuset äldst. De uppfördes i en följd i början av 1200-talet. I samband med bygget av långhuset rev...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1150 Nyanläggning
Stavkyrka på platsen varav rester bevarats, rekonstruerade i SHM.
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Absidkoret och långhuset uppfördes (SvK anger att koret påbörjades ”vid 1100-talets slut” och att koret uppfördes ”under 1200-talets förra hälft”).
År 1200 - 1299 Nybyggnad
V stigluckan uppfördes.
År 1250 - 1300 Nybyggnad
Tornet uppfördes (SvK anger ”1200-talets mitt”).
År 1767 - 1767 Ändring
Timsten (solur) uppsattes på kyrkogården.
År 1770 - 1799 Nybyggnad
En materialbod uppsattes invid långhusets N mur (trol.).
År 1854 - 1854 Ändring
Den V stigluckan byggdes om
År 1862 - 1862 Ändring
Den S stigluckan byggdes om.
År 1880 - 1880 Rivning
S stigluckan och kyrkogårdsmuren riven och använd till bygge av skola, trästaket uppsatt.
År 1896 - 1896 Rivning
Magasinsbyggnaden invid långhusets N mur revs.
År 1905 - 1905 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åt Ö.
År 1913 - 1913 Utvidgning - Begravningsplats
Ytterligare utvidgning av kyrkogården åt Ö.
År 1941 - 1941 Nybyggnad
Ett begravningskapell uppfördes i kyrkogårdens SÖ hörn efter ritning av arkitekt H. du Rietz.

H du Rietz (Arkitekt)

År 1944 - 1944 Ändring
Den S stigluckan rekonstruerades efter ritning av dåvarande amanuensen Gunnar Svahnström, Visby.

Gunnar Svahnström (Övrig)

År 1951 - 1951 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgad åt N och O. En materialbod uppfördes efter ritning av arkitekt Olle Karth, Visby.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1980 - 1980 Nyanläggning - Minneslund
omkring 1980 Anlades en minneslund.
År 1999 - 1999 Ändring - Begravningsplats
Ändring av minneslund
År 2005 - 2005 Ändring
Stigluckorna renoverades; fasadputsen lagades och avfärgades vit med kalkfärg och faltaken och allt synligt trä tjärades.