Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HELLVI KYRKOGÅRDEN 1:1 HELLVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/048

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HELLVI KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HELLVI KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Hellvi kyrka, byggd i sten under tidig medeltid, består av ett tvåskeppigt långhus, smalare rakslutet kor, västtorn samt sakristia på korets nordsida. Det romanska tornet är äldst, medan långhus och kor uppfördes omkring 1200-talets mitt. Sakristian är från 1850-talet. Kyrkan har vitputsade fasader och spetsbågiga fönsteröppningar. Långhuset och det lägre koret täcks av sadeltak. Till följd av ett ras, enligt uppgift 1534, har tornet fått sitt karakteristiska stympade utseende; det kröns av en kraftig åttkantig spira. Av de två sydportalerna är korets av särskilt intresse genom dess runinskrift, enligt vilken Lafrans Botvidarson frå...

Läs mer i eget fönster

Hellvi kyrka är – med undantag för sakristian – i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta del är tornet vars övre delar enligt uppgift dock raserades av en storm redan 1534 och sedan aldrig återuppbyggdes. Tornet tillkom sannolikt i slutet av 1100-talet som sista etapp på ett romanskt kyrkobygge, påbörjat något tidigare på detta århundrade. Det nuvarande koret och långhuset uppfördes båda vid mitten av 1200-talet.

Korportalens tympanonsten har en märklig, samtida runinskrift som berättar att kyrkans byggmästare hette Lafrans och var son till en Botvid från en annan gotländsk socken, Eskelhem. Lafrans Botvidarson och h...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
En romansk kyrka med kor och långhus, av vilka numera endast delar av västra gaveln återstår, byggdes (byggnadstiden anges till “1000- eller 1100-talet“).
År 1100 - 1550 Ändring
Gravtumba av kalksten över kyrkoherde Halvartus på kyrkogården (stod ursprungligen vid korportalen).
År 1250 - 1250 Nybyggnad
Koret och långhuset byggdes av Lafrans Botvidarson från Eskelhem (SvK anger byggnadstiden för långhuset till “trol. 1239“ och för koret till “trol. 1240-talet“).

Lafrans Botvidarson (Byggmästare)

År 1921 - 1921 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades.
År 1999 - 1999 Ändring
Gravtumban restaurerades.
År 2001 - 2001 Ändring
Reparation av stigluckan genom omläggning av faltaket och putslagning och kalkning av fasaderna.