Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HEJNUM KYRKOGÅRDEN 1:1 HEJNUM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

496-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEJNUM KYRKA (akt.), HEJNUMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEJNUM KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

En medeltida stiglucka finns bevarad på kyrkogårdens norra sida. Hejnums kyrka är murad under 1200-talet. Den består av långhus med smalare, rakslutet kor, västtorn samt en sakristia på korets nordsida; en kraftig strävpelare är murad på kyrkans norra sida i det västra hörnet. Tornet, vilket uppfördes i början av 1200-talet, härstammar från en tidigare, mindre absidkyrka från omkring 1200, vars grundmurar påträffades vid en grävning 1914. Befintligt långhus med kor och sakristia uppfördes i mitten av 1200-talet. Delar av rundbågsfris samt reliefer (jfr Bro) från den gamla kyrkan finns inmurade i nuvarande långhus och kor; kvar från ...

Läs mer i eget fönster

Omkring 1200 uppfördes en liten stenkyrka på platsen, med absidkor i öster och långhus i väster. Båda byggandskropparna dekorerades utvändigt med en rundbågefris med figurreliefer. Ett par decennier senare tillfogades ett torn i väster. I mitten av 1200-talet byggdes ett nytt långhus som nästan helt täckte den lilla absidkyrkan, slutligen uppfördes ett nytt kor med sakristia. I dessa nya byggnadsdelar återanvändes figurrelieferna som dekoration. Invändligt dekorerades kyrkan med muralmålningar i valv och på väggar som ett par decennier senare målades över med Kristus som världsdomare ovan triumfbågen. Omkring 1450 dekorerades kyrkan...

Läs mer i eget fönster
År 1029 - 1029 Nyanläggning
Årtal enligt Strelow.
År 1200 - 1200 Nyanläggning
omkring 1200. En romansk stenkyrka uppfördes, med absidkor i öster och långhus i väster, SvK anger att absidkyrkan uppfördes 1169, men att den skulle kunna vara från 1000-talet.
År 1239 - 1239 Nyanläggning
Årtal enligt Taxuslistan.
År 1700 - 1799 Ändring
Under 1700-talets förra hälft fick inhägnaden runt kyrkogården förfalla.
År 1759 - 1759 Nyanläggning - Inhägnad
Är ett träplank på 74 alnar uppsatt runt delar(?) av kyrkogården.
År 1761 - 1761 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Börjar en kyrkogårdsmur på norra sidan att uppföras av sten, troligen slutfört 1781.
År 1997 - 1997 Nyanläggning - Minneslund
omkring 1997 Minneslunden anlades.
År 1999 - 1999 Nybyggnad
Gravhäll konserverad av Stenkultur AB, hällen ställdes under tak på kyrkogården.