Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HANGVAR KYRKOGÅRDEN 1:1 HANGVAR KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/117

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HANGVAR KYRKA (akt.), HANGVARS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HANGVAR KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Den medeltida stenkyrkan i Hangvar består av långhus med smalare rakslutet kor, västtorn samt en sakristia på korets nordsida. Byggnadstiden är 1200-talets andra och tredje fjärdedel; långhus och kor är uppförda i ett sammanhang, medan tornet tillkom något senare. Sakristian är från 1700-talet. Kyrkan har vitputsade fasader och är försedd med hörnkedjor. Långhuset täcks av ett brant sadeltak, koret av ett lägre sådant. Tornet har kolonnettförsedda ljudgluggar och kröns av en spira. Långhusets perspektivportal, vilken är samtidig med tornet, har ornerade kapitälband; av intresse är det inmurade krönta manshuvudet i kalksten. Korets s...

Läs mer i eget fönster

Hela byggnaden är romansk och uppfördes i mitten av 1200-talet, möjligen ersätter den en äldre kyrka från vilken både triumfkrucifixet och ett fundament till dopfunten skulle kunna tillhöra. Både taxuslistan och Strelow anger årtalet 1218. Den första byggnadsdel som stod klar var koret kort därefter var långhuset klart. Den sista del som byggdes var tornet i väster.
Mycket lite har förändrats på kyrkans exteriör under århundradenas gång, på 1700-talet uppfördes sakristian denna ersätter dock en äldre, om denna vet vi endast att den reparerades 1679. I mitten av 1700-talet reparerades taket på koret.
På 1800-talet byggdes troligen ...

Läs mer i eget fönster
År 1218 - 1218 Nyanläggning
Årtal som Strelow nämner, även taxuslistan anger detta år.
År 1240 - 1259 Nyanläggning
Hela kyrkan uppfördes, koret är något äldre än långhuset och tornet. SvK beskriver byggnadsförloppet, redan på 1100-talet fanns en kyrka på platsen. Denna ersattes 1218 av nuvarande kor och långhus. Koret täcktes av valv medan långhuset hade plant tak. Omkr. 1235-40 slogs långhustes valv, och omkring 1250 byggdes tornet, gamla långhusportalen återanvändes i tornet som dess västportal. Dopfunt.
År 1939 - 1939 Utvidgning - Begravningsplats
Beslutet att utvidga kyrkogården togs.
År 2003 - 2003 Nyanläggning - Minneslund
omkring 2003. Minneslunden anlades.