Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HALL KYRKOGÅRDEN 1:1 HALL KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/106

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HALL KYRKA (akt.), HALLS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HALL KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Halls kyrka omgärdas av en mur med två bevarade medeltida stigluckor, vars förband med muren tyder på dess medeltida ursprung. Den murade kyrkan består av långhus med smalare rakslutet kor, kraftigt västtorn samt sakristia på nordsidan. Långhus och kor har troligen uppförts under 1200-talets andra fjärdedel, medan tornet tillfogades något senare. Sakristians tillkomst osäker, men medeltida. Kyrkan, som har vitputsade fasader, täcks av sadeltak (högre över långhuset och lägre över koret). Tornet har parställda, kolonnettförsedda ljudgluggar och åttkantig spira. Koret pryds av en romansk rundbågsportal i söder, medan långhusportalen, ...

Läs mer i eget fönster

Hall kyrka är till sina huvuddelar uppförd under medel¬tiden. Den byggdes som församlingskyrka för Hall församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kyrkans äldsta delar är koret med sakristian och långhuset som uppfördes under 1200-talets andra fjärdedel. Tornet kom till vid samma århundrades slut. Därvid byttes den romanska långhusportalen ut mot en gotisk portal. Den gamla placerades på tornets norra sida.

Vid mitten av 1800-talet byggdes på långhusets norra sida en magasinsbyggnad som senare – 1938 – inrättats till pannrum med tillhörande vedbod.
Kyrkan har genomgått relativt få utvändiga förändringar sedan byg...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Triumfkrucifix, numera i Gotlands fornsal (SvK anger ”omkr. 1100”). Troligen en träkyrka på platsen för Hall, Hangvar och Elinghem.
År 1100 - 1550 Nybyggnad
Stigluckorna.
År 1225 - 1250 Nybyggnad
Koret och långhuset byggdes (SvK anger ”tidigast 1235-40”).
År 1849 - 1849 Ändring
En troligen medeltida stiglucka i NV togs bort.
År 1850 - 1850 Nybyggnad
omkring 1850 Magasinshuset tillbyggdes.
År 2000 - 2000 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren reparerad i S.