Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlsborg kn, BOCKSJÖ 1:2 BOCKSJÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

kapell, neg.nr. 03/255:16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOCKSJÖ KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Karlsborg

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BOCKSJÖ 1:2

Historik

Träkapell uppfört 1906 efter ritningar av arkitekt Fritz Eckert, ursprungligen med långhus, polygonalt kor och sakristia i norr. Vid en omfattande restaurering 1951-52, under ledning av arkitekt Axel Forssén, tillbyggdes ett västtorn. Eckerts trägotik och takspira fick ge vika för ett mer traditionellt, 1700-talsinspirerat formspråk vid Forsséns restaurering, med rödmålade träpanelfasader, vitmålade fönsteromfattningar samt en låg, karnissvängda tornhuv med oktagonal lanternin och spira. Ingång från tornets västsida. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv. Vid nämnda restaurering anskaffades ny bänkinredning och korets mittfönster ige...

Läs mer i eget fönster