Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HABLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 HABLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/105

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HABLINGBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HABLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Hablingbo kyrka, belägen på Sudret, är en av Gotlands största kyrkor. Kyrkan, som är uppförd av tuktad sandsten, består av ett tvåskeppigt långhus, smalare rakslutet kor, västtorn, samt en sakristia på korets nordsida. Ingångar finns på tornets västsida, långhusets nord- respektive sydsida samt på korets södra sida. Tornet från omkring 1200 är äldst och kvarstår efter en romansk kärnkyrka. Vid 1300-talets mitt byggdes det gotiska långhuset och koret. Sakristian uppfördes 1730. Koret är vitputsat, medan långhus och torn har frilagda murytor. Tornet kröns av en enkel pyramidformig huv, sannolikt lik den ursprungliga romanska, och har ...

Läs mer i eget fönster

Hablingbo kyrka är – med undantag för sakristian – i sin helhet uppförd under medel-tiden. Kyrkans äldsta del är tornet, vilket byggdes i början av 1200-talet som full-bordan av en romansk kyrkoanläggning. Den romanska kyrkans kor och långhus revs vid mitten av 1300-talet för att lämna plats åt deras nuvarande motsvarigheter, vilka anses vara uppförda av en byggnadshytta under ledning av den anonyme stenhuggaren och byggmästaren ”Egypticus”. Sakristian tillkom 1730.
Kyrkan har exteriört undergått få föränd¬ringar se¬dan byggnadstiden. Den enda åtgärden av betydelse förutom nybyggnaden av sakristian är att taken sänkts och belagts m...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1229 Nyanläggning
En romansk kyrka byggdes på platsen, varav endast tornet och långhusportalen (numera nordportal) återstår Dopfunt av ”Byzantios”, varav endast foten återstår
År 1350 - 1350 Nybyggnad
omkring 1350 Det nuvarande koret och långhuset byggdes, troligen av den anonyme stenhuggaren och byggmästaren ”Egypticus”.

Egypticus (Byggmästare)

År 1859 - 1859 Plantering
Trädplantering på kyrkogården.
År 1950 - 1950 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt söder och öster.