Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GRÖTLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 GRÖTLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

485-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRÖTLINGBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GRÖTLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Grötlingbo kyrka var enligt en påvlig bulla från 1296 helgad åt evangelisten Lukas. Den medeltida stenkyrkan består av ett treskeppigt långhus med smalare rakslutet kor, västtorn, samt sakristia på korets nordsida. Under nuvarande kyrkans golv har murrester påträffats av en mindre romansk sandstenskyrka; den har daterats till omkring 1200 och attribuerats till mästaren Sighrafr, liksom dopfunten. Material från den äldsta kyrkan, bl.a. reliefer från en romansk rundbågsfris, har återanvänts i den befintliga sydfasaden. Västtornet tillfogades under 1200-talets förra hälft. Vid mitten av 1300-talet uppfördes nuvarande långhus och kor, o...

Läs mer i eget fönster

Grötlingbo kyrka är med undantag för sakristian, som tillkom 1828, i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den byggdes som församlingskyrka för Grötlingbo församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kyrkans äldsta del är tornet som uppfördes i början av 1200-talet. Övriga delar av en romansk kyrka på platsen – långhus och kor (ev. med absid) från slutet av 1100-talet – revs omkring 1350 då det nuvarande koret och långhuset kom till.

Kyrkan har förutom tillkomsten av sakristian undergått ett fåtal utvändiga föränd-ringar se¬dan byggnadstiden. Den mest iögonfallande är att man under 1700-talet sänkte yttertaken över k...

Läs mer i eget fönster
År 1090 - 1090 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1170 - 1199 Nyanläggning
En romansk stenkyrka bestående av kor (möjligen med absid) och långhus byggdes. Av denna kyrka återstår bl.a. de i den nuvarande kyrkans väggar inmurade fasadrelieferna, tillskrivna stenmästaren Sigrafs verkstad. Taxuslistan har årtalet 1199. (GK anger ”omkring 1200).

Sigrafs verkstad (Konstnär)

År 1860 - 1869 Plantering
Trädplantering på kyrkogården.
År 1928 - 1928 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt N.
År 2003 - 2003 Ändring
Asfaltering av grusgångarna på kyrkogården.