Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GOTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 GOTHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

483-11.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GOTHEM KYRKA (akt.), GOTHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GOTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Gothems kyrka med omgivande miljö hör till Gotlands mest intressanta medeltida byggnadsanläggningar. Den höga kyrkogårdsmuren har tre bevarade medeltida stigluckor; intill den östra stigluckan finns ruinen av ett medeltida murat torn (kastal). Den murade kyrkan, som är en av Gotlands största, består av rektangulärt långhus, absidkor, västtorn samt sakristia norr om koret. Den är uppförd etappvis under medeltiden. Koret med absid och sakristia härstammar från 1200-talets början. Långhuset, med sin ovanligt stora romanska sydportal, tillfogades därefter. Det torn som planerats över långhusets västra del utfördes aldrig; istället byggd...

Läs mer i eget fönster

Kyrkobyggnaden
Gothem kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den byggdes som församlingskyrka för Gothem församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kyrkans äldsta delar är koret med sakristian och absiden, vilka kom till vid en byggnads¬etapp i början av 1200-talet som ersättning för en äldre, romansk stenkyrkas korparti. Grundresterna av denna äldre kyrkobyggnad – från 1100-talet – påträffades under golvet i kyrkan vid den senaste invändiga restaureringen 1949-50.

Det nuvarande långhuset byggdes vid mitten av 1200-talet. Av allt att döma var avsikten att dess västra del skulle förses med ett torn. Plan...

Läs mer i eget fönster
År 1052 - 1052 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1100 - 1199 Ändring
Äldre, nu försvunnen kyrka på platsen. Kastalen (byggd i två etapper efter 1150). Dopfunt av sandsten (fragment återfunna vid Hangre gård).
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Koret med absiden uppfördes (SvK anger 1199 och inkluderar sakristian; ”Veckkapitälmästaren”).
År 1260 - 1280 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Stigluckorna och kyrkogårdsmuren byggdes.
År 1869 - 1869 Nybyggnad
Sockenmagasinet byggdes.
År 1998 - 1998 Nybyggnad
Gravstenstak samt konservering av gravhällar.