Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FÅRÖ KYRKOGÅRDEN 1:1 FÅRÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

476-10-tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÅRÖ KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FÅRÖ KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Fårö socken omfattar hela Fårön och Gotska sandön. Kyrkan ligger intill vattnet i den innersta delen av bukten på öns östra sida. Kyrkan är den gotlandskyrka som förändrats mest efter medeltiden och skiljer sig därigenom från de övriga kyrkorna i landskapet. Den är uppförd av kalksten och består av ett långhus, ett rakslutet korparti med korsarmar i söder och norr, vilkas östra väggar ligger i linje med altarväggen, samt ett torn i väster och en vidbyggd sakristia öster om koret. Ingångar finns väster, via tornets bottenvåning, som fungerar som vapenhus, och korsarmarnas gavlar mot söder och norr. Kyrkans äldre byggnadshistoria är o...

Läs mer i eget fönster

Fårö kyrka hör till de kyrkor på Gotland som förändrats mest sedan medeltiden. Av den ursprungliga kyrkan på platsen, sannolikt uppförd i olika etapper på 1100-1300-talen, återstår tornet och långhusets långväggar. Utformningen av den medeltida kyrkans östparti är inte känt, men det kan eventuellt ha varit försett med ett torn.
I början av 1700-talet ändrades kyrkans östparti till att bli rakslutet, sannolikt tillkom även en sakristia på norra sidan. Årtalet 1723 kan möjligen knytas till denna förändring. 1751 höjdes tornets murar och den nuvarande tornhuven tillkom. Ursprungligen var den försedd med småtorn (toureller) i hörnen, v...

Läs mer i eget fönster
År 1166 - 1166 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1324 - 1324 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Taxuslistan.
År 1961 - 1961 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades.
År 1990 - 1990 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund på kyrkogården.
År 1999 - 1999 Ändring
Konserverades 2 st. gravhällar av Stenkultur AB, de står lutade mot utomhus mot en vägg.