Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FRÖJEL KYRKOGÅRDEN 1:1 FRÖJEL KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

475-29.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRÖJEL KYRKA (akt.), FRÖJELS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRÖJEL KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Kyrkan i Fröjel är en av de kyrkor på Gotland som ligger närmast havet. Den ligger upphöjd på kanten av en strandvall med en vid utsikt mot Karlsöarna i väster. Sydost om kyrkan finns lämningar av en fornborg. Norr om kyrkan står ruinen av en medeltida byggnad, som tolkats som en kastal, trots att den skiljer sig något från de övriga kastalerna på ön. Kyrkogården har två stigluckor, av vilka den västra är medeltida, från 1200-talets senare del, liksom ett stycke av den angränsande muren. Mellan den östra stigluckan och kyrkan ligger inne på kyrkogården en labyrint, s.k. trojeborg, av okänd ålder. Kyrkan är uppförd av kalksten. Den b...

Läs mer i eget fönster

Den befintliga kyrkan är i sin helhet medeltida. På 1100-talet uppfördes en romansk kyrka bestående av ett absidkor och ett långhus. Tornet tillfogades i väster i början av 1200-talet. Några decennier senare uppfördes en kyrkogårdsmur samt den västra stigluckan.
Det på 1100-talet uppförda absidkoret ersattes av ett gotiskt kor omkring 1300. Invändigt smyckades koret med målningar som påminner om Lafrans Botvidarsons stil. Möjligen har den nuvarande stenkyrkan föregåtts av en träkyrka – 1998 fann man väster om den nuvarande kyrkan och norr om den nedlagda skolan ett antal kristna gravar som tyder på detta.

Tornet är uppfört i en ...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1099 Nyanläggning
1000-tal ? Möjligen har den nuvarande stenkyrkan föregåtts av en träkyrka vilket de kristna gravar tyder på vilka man fann (1998) V om den nuvarande kyrkan och N om den nedlagda skolan. En källa i GF anger 1000-talet.
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Romanskt kor trol. med absid (SvK anser att 1166 ”träffar möjligen rätt – åtminstone för koret?” GK anger inget årtal).
År 1166 - 1166 Nyanläggning
Årtal enligt Strelow.
År 1250 - 1250 Nybyggnad
1250? N om kyrkan uppförs en tornartad stenbyggnad som prästgård eller som kastal eller kanske med båda funktionerna.
År 1270 - 1270 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren med den V stigluckan uppfördes nu eller något senare.
År 1814 - 1814 Nybyggnad
Sockenmagasin.
År 1860 - 1869 Ändring
Kyrkan låg på en kal backe ”på yttersta kanten av bergsstreckan, hvilken der bildar en mycket hög, brådstupande backe, hvarpå man måste uppsträfva för att ankomna till kyrkan”.
År 1958 - 1958 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgades kyrkogården, grindarna och utvidgningen ritades av arkitekt Olle Karth, Visby. I N kyrkogårdsmuren (sannolikt medeltida murverk) togs ett hål upp med en grävmaskin.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Ändring - Begravningsplats
Godkändes följande förändringar på kyrkogården: nya gravkvarter med tillhörande planteringar och att ta upp en öppning i den N kyrkogårdsmuren.