Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FOLLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 FOLLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

473-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FOLLINGBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FOLLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Follingbo kyrka är belägen vid randen av den skogklädda högplatå som omger Visby, just där landskapet öppnar sig mot den milsvida åkerslätten mitt på ön där kyrkorna ligger som tätast. Kyrkan är uppförd av kalksten med välhuggna kvaderstenar som lämnats oputsade på hela kyrkan. Den består av ett stort rakslutet kor med sakristia i norr, ett lika brett, men lägre långhus och ett torn i väster med spetsig spira, stöttat av kraftiga strävpelare. Ingångar finns i söder, till långhuset och till koret. Långhuset och tornet uppfördes i ett sammanhang omkring år 1200. Det gotiska koret, som troligen ersatte ett äldre absidkor, uppfördes vid...

Läs mer i eget fönster

Follingbo kyrka är – med undantag för sakristian – i sin helhet uppförd under medel-tiden. Kyrkans äldsta delar är långhuset och tornet, vilka byggdes omkring år 1200. Till denna romanska kyrka hörde ursprungligen ett absidförsett kor från slutet av 1100-talet, vilket dock revs efter ca 100 år för att lämna plats åt det nuvarande koret. Sakristian tillkom 1821.

Förutom nybyggnaden av sakristian har kyrkan undgått få utvändiga föränd¬ringar se-dan byggnadstiden. På 1700-talet togs två nya fönster upp i långhuset och ett annat förstorades. Sannolikt belades yttertaken vid samma tid med tegel, och tornhuven fick av allt att döma sin...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Ett romanskt kor med absid (numera rivet), byggdes.
År 1200 - 1200 Nybyggnad
omkring 1200 Det nuvarande långhuset och tornet byggdes (SvK anger ”möjligen…1222”).
År 1270 - 1299 Ändring
Absidkoret revs och det nuvarande koret byggdes (SvK anger ”av…’Ronensis’ omkr. 1260”).
År 1947 - 1947 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades.