Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FOLE KYRKOGÅRDEN 1:1 FOLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

472-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FOLE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FOLE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Fole kyrka är en av Gotlands högst belägna (59 m.ö.h.). Kyrkan ligger mellan den stora prästgården i norr och skolan i öster. Ett stycke öster om kyrkan reser sig ett av Gotlands många vindkraftverk. I kyrkogårdens östra del står en sannolikt delvis medeltida stiglucka. Kyrkan är uppförd av kalksten, som på tornet lämnats oputsad. Den består av rakslutet kor med sakristia i norr, högre och bredare långhus och torn i väster, vars murar inte når över långhusets taknock. Ingångar finns i långhuset och koret i söder och i tornet i väster. Kyrkans äldsta del är tornet som uppfördes omkring 1200 invid en något äldre murad kyrka med absid,...

Läs mer i eget fönster

Fole kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den nuvarande kyrkans äldsta del är tornet, vilket uppfördes omkring år 1200. Det fogades ursprungligen till en äldre kyrkobyggnad bestående av ett långhus med ett absidförsett kor, byggd av anonymmästaren Calcarius ca femtio år tidigare. Av Calcarius’ kyrka finns endast korportalen bevarad, återanvänd som sakristiportal.

Vid den senaste restaureringen (2001-02) gjorde man ett antal dendrokronologiska prover av vilka man dragit slutsatsen att koret byggdes omkr. 1270 samtidigt som man vidgade den östra delen av långhuset med en travé med mittkolonn. Omkr. 1280 byggdes långhuse...

Läs mer i eget fönster
År 1096 - 1096 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1100 - 1199 Nyanläggning
omkring 1100. Fragment av en gravsten visar att en kyrka fanns på platsen.
År 1170 - 1199 Nyanläggning
En absidkyrka av anonymmästaren ”Calcarius” byggdes på platsen, varav endast korportalen (återanvänd som sakristiportal i den nuvarande kyrkan) återstår ( SvK anger ”1100-talets mitt eller något senare”).

Calcarius (Övrig)

År 1836 - 1836 Nybyggnad
Uppfördes sockenmagasinet.
År 2004 - 2004 Ändring
9 st. gravvårdar, 3 st. tumbor, 1 st. stående nygotisk gravvård samt ett par medeltida byggnadselement på kyrkogården konserverade av Stenkultur AB.