Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FLERINGE KYRKOGÅRDEN 1:1 FLERINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

471-14.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLERINGE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FLERINGE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Fleringe kyrka ligger intill ett par gårdar inom ett öppet område inom den i övrigt glesbebyggda skogrika socknen på nordligaste Gotland. Kring en öppen plan väster om kyrkan står kyrkstallarna kvar, vilket är ovanligt på Gotland. I kyrkogårdens sydvästra hörn står en medeltida tunnvälvd stiglucka, spår efter ytterligare en syns i norra kyrkogårdsmuren. Kyrkan är uppförd av kalksten. Den består av rakslutet kor med sakristia i norr, högre och bredare långhus och torn i väster, vilket är lika brett som långhuset. Ingångar finns i långhuset och koret i söder, samt i tornet i väster. Koret och långhuset uppfördes i ett sammanhang under...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan uppfördes till sin helhet på 1200-talet, äldst är koret och långhuset, vilka byggdes under århundradets andra fjärdedel. Tornet tillkom ett par årtionden senare.

I anslutning till byggnadstiden smyckades kyrkan invändigt med kalkmålningar i koret. På 1400-talet dekorerades kyrkans väggar med målningar i ”Passionsmästarens” stil, och på 1500-1600-talet målades en arkadfris med marmorerade fyllningar på norra långhusväggen – liknade målning har funnits bl. a. i Mästerby kyrka, där daterade till 1633.

Sakristian förefaller vara uppförd på tidigt 1600-tal.

1676 brandhärjades kyrkan svårt och som en följd av detta finns e...

Läs mer i eget fönster
År 1225 - 1250 Nyanläggning
Kor och långhus byggdes.
År 1232 - 1232 Nyanläggning
Byggnadsår enligt SvK och Taxuslistan.
År 1676 - 1676 Brand
Kyrkan brandhärjades svårt.
År 1927 - 1927 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt söder.
År 2004 - 2004 Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden invigdes.