Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ETELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 ETELHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

468-15.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ETELHEM KYRKA (akt.), ETELHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ETELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Etelhems kyrka ligger i ett av de före detta järnvägssamhällena på Gotland, från vilket ännu några mindre industrier finns kvar. Kyrkan, som är från medeltiden, är uppförd av kalksten och består av rakslutet kor med sakristia i norr, ett bredare och högre långhus och ett kraftigt torn i väster, vars murar knappt når över långhusets taknock. gångar finns i tornet i norr och söder och i korets sydfasad. Tornet är kyrkans äldsta del och uppfördes vid 1200-talets början invid en äldre murad kyrka. Denna kyrka ersattes, så när som på tornet, omkring år 1300 av det nuvarande koret och långhuset, uppförda i ett sammanhang. Sakristian uppfö...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans byggnadshistoria
I slutet av 1100-talet uppfördes den första kända kyrkan på platsen, den bestod av ett kor och ett långhus. Den nuvarande norra tornportalen tjänstgjorde troligen som huvudingång i söder, och lejonskulpturen som idag är inmurad i långhusets sydvästra hörn anses höra samman med denna portal. Kort därefter, i början av 1200-talet, uppfördes det nuvarandetornet.
Omkring 1300 fick den romanska kyrkan ge plats för en ny, större byggnad i gotisk stil, vilka knyter an till den gotländske stenmästaren som är känd från bl.a. Hellvi kyrkoportal, Lafrans Botvidarson. Kyrkan smyckades invändigt med både glasmålningar ...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nyanläggning
Ett romanskt kor och långhus från vilken ett gavelröste återstår (synligt från långhusvinden). Tornets nuvarande N portal tjänstgjorde sannolikt som portal i den romanska kyrkan, lejonskulpturen anses höra samman med denna portal. Fragment av en dopfuntscuppa av sandsten vilken man fann under golvet vid restaureringen 1957-58. Av den anonyme stenmästaren Majestatis (ingår i Statens Historiska Museums samlingar med inv. nr. 25921:1-7).
År 1182 - 1182 Nyanläggning
Årtal som anges enl. Strelow.
År 1765 - 1765 Ändring - Begravningsplats
Nästan alla begravningar som utfördes skedde i kyrkan p.g.a. ”den nedriga och sanka Jordmånen uppå Kyrkogården”. Av denna anledning förbättrades kyrkogården genom att tillföra jord. I slutet av samma århundrade begrovs de flesta på kyrkogården.
År 1869 - 1869 Nyanläggning - Inhägnad
Portstolparna, vilka flankerar kyrkogårdsingångarna, ritades av arkitekt A. W. Lundborg.

A W Lundborg (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt Ö efter förslag av arkitekt Olle Karth.
År 2005 - 2005 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund.
År 2006 - 2006 Ändring
Likvagnsboden restaurerades av Bygg och Restaurering Gotland HB.