Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ENDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 ENDRE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

466-12.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENDRE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ENDRE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

ENDRE KYRKA
Endre kyrkas läge på randen av en platå gör att dess västra gavel reser sig högt över slätten. Kyrkan är uppförd av kalksten, som i långhuset delvis lämnats bart för att blotta partier av välhuggna reliefprydda kvaderstenar. Kyrkan består av rakslutet kor med sakristia i norr, långhus och ett litet murat torn över långhusets västra del. Från en äldre romansk murad kyrka från 1100-talets senare del återstår nedre delen av tornet, varav i dag endast västfasaden är synlig i exteriören. I etapper uppfördes den nuvarande kyrkan. Först koret och sakristian vid 1200-talets mitt, omkring 1300 följt av långhuset, som ursprunglige...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är i sin helhet uppförd på medeltiden. Den första kända kyrkan på platsen påbörjades i slutet av 1100-talet och bestod av en absidkyrka med torn i väster. Tornets nedre del är vad som återstår från denna tid.
Koret med sina glasmålningar och sakristian uppfördes omkring 1250.
Omkring 1300 utökades koret med ett långhus samt en bönekammare, vilken byggdes i det sydvästra hörnet, mellan långhuset och tornet. Detaljer av absidkyrkan återanvändes i den nya kyrkans fasader, bl.a. delar av en rundbågsfris samt fasadskulpturer och den numera igenmurade sydportalen.
I mitten 1300-talet höjdes tornets murar till nuvarande höjd, och...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nyanläggning
En absidkyrka (till vilken man fann grundmurarna vid restaureringen 1915-16) byggdes. Av denna kyrka återstår endast tornets nedre del, några reliefer och den igenmurade S portalen (SvK anger att absidkyrkan är från mitten av 1100-talet, och att tornet uppfördes omkr. 1150.) Dopfunt i ”Hegvalds” stil (SvK anger omkr. 1150). Processionskrucifix i Bungemästarens skola (Gotlands fornsal Inv. nr. B.899).
År 1400 - 1499 Ändring - Begravningsplats
Gravhäll över Margareta Raine.
År 1463 - 1463 Ändring - Begravningsplats
Gravhäll på kyrkogården över Margareta Endregårds.
År 1469 - 1469 Ändring - Begravningsplats
Gravhäll på kyrkogården över prästen Laurentius Butta.
År 1964 - 1964 Teknisk installation
Belysning på kyrkogården.
År 1998 - 1998 Ändring - Begravningsplats
Stenkultur AB konserverade ett antal gravvårdar samt fönsteromfattning. Samtliga står uppställda under tak. Beslut av länsstyrelsen om byte av gångmaterial på kyrkogården från grus till kalkstensflis.
År 2000 - 2000 Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden invigdes.
År 2005 - 2005 Ändring - Begravningsplats
Konservering av gravvårdar av Stenkultur i Stockholm AB