Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, EKEBY KYRKOGÅRDEN 1:1 EKEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

464-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKEBY KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKEBY KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Ekeby kyrka ligger på slätten tillsammans med ett par gårdar invid en större vägkorsning. I kyrkogårdens nordöstra hörn ligger en stiglucka som sannolikt är medeltida men senare ombyggd. Kyrkan är uppförd av kalksten och består av ett rakslutet kor, långhus, ett smalt, högt torn i väster samt sakristia på korets norra mur. Ingångar finns på korets och långhusets sydsidor samt på tornets västra sida. Den nuvarande enhetliga kyrkan är inte den första på platsen. Tornets nedre del har tillhört en romansk murad kyrka från 1100-talet. Denna revs så när som på tornet vid 1200-talets slut och ersattes av det nuvarande koret och långhuset. ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkobyggnaden
Ekeby kyrka är med undan¬tag för sakristian, som tillkom 1923, i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den byggdes som församlingskyrka för Ekeby församling, och används fortfarande för detta ändamål.
Kyrkans äldsta del är tornet som uppfördes under 1100-talets senare del. Ett ro-manskt långhus och kor från samma tid revs vid mitten av 1200-talet då det nuva-rande koret och långhuset kom till. Samtidigt byggdes tornet på till sin nuvarande höjd.
Kyrkan har förutom tillkomsten av sakristian undergått ett fåtal utvändiga föränd-ringar se¬dan byggnadstiden. Den mest iögonfallande är att kortaket belades med tegel på ...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nybyggnad
En romansk kyrka byggdes på platsen, varav endast tornets nedre del bevarats i den nuvarande kyrkan. Triumfkrucifixet. Dopfunten tillskriven anonymmästaren ”Majestatis” (GK, SvK).
År 1182 - 1182 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow (SvK).
År 1300 - 1300 Ändring
omkring 1300 Gravsten på kyrkogården över Atlingis, änka efter Johannes från Vänge (SvK).
År 1966 - 1966 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt Ö (GF).