Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, DALHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 DALHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/180

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DALHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Dalhems kyrka är en av de största och märkligaste på Gotland. Den ligger i en bördig jordbruksbygd över vilken det höga kyrktornet är synligt vida kring. Den mäktiga och påkostade kyrkan antyder något av socknens betydelse och ekonomiska ställning under äldre tid. Kyrkan består av ett rakslutet kor, långhus, västtorn och sakristia vid korets norra sida. Kyrkan har portaler på långhusets södra och norra sidor, på korets södra sida och på tornets västra sida. Tornportalen fungerar som huvudingång. Kyrkan är uppförd av tuktad kalksten och är oputsad så att murverket står bart. På taket ligger skiffer. Kyrkan har föregåtts av en äldre s...

Läs mer i eget fönster

Dalhem kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Den har föregåtts av en romansk stenkyrka på platsen, varav vid sidan av grundmurarna under golvet endast obetydliga rester bevarats. Den nuvarande byggnadens äldsta delar är koret med sakristian och långhuset, vilka byggdes under 1200-talets andra fjärdedel. Omkring 1350 tillfogades det höga västtornet av den byggnadshytta som kallas ”Egypticus-verkstaden”.
Med undantag för en omfattande ut- och invändig restaurering kring sekelskiftet 1900 – ofta kallad ”den stora restaureringen” – har inte några större förändringar gjorts på kyrkan sedan byggnadstiden. Arbetena medförde inte...

Läs mer i eget fönster
År 1052 - 1052 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1170 - 1199 Nybyggnad
Romansk stenkyrka med absidkor, långhus och torn, varav murar återstår under den nuvarande kyrkans golv. Övriga rester av den romanska stenkyrkan: Kapitälen i nuvarande korportalen (enl. SvK av ”Globus”), sakramentsskåpet i koret (enl. SvK av ”Byzantios”), gångjärnsbeslag på korportalen, krucifixpiedestal (nu på Fornsalen). Gravsten över prästen Nicolaus, inmurad i norra långhusportalen (SvK anger att stenen möjligen kan tillskrivas Sigraf).
År 1209 - 1209 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Taxuslistan.
År 1900 - 1900 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt söder.
År 2001 - 2001 Ändring - Begravningsplats
Gravstenar på kyrkogården ställdes under tak.