Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BÄL KYRKOGÅRDEN 1:1 BÄLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

461-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄLS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÄL KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Kyrkan i Bäl ligger tillsammans med ett par gårdar i den västra delen av socknen, som i övrigt består av barrskogsmark. Kyrkogården har stigluckor i söder och öster. Byggnaden i nordost uppfördes som sockenmagasin. Kyrkobyggnaden av putsad kalksten består av ett rakslutet kor med vidbyggd sakristia på norra sidan, ett något större långhus och ett västtorn, vars övre del är smalare än långhuset medan den nedre delen omsluts i söder och norr av långhusmurarna. Tornmurarna når inte över långhusets taknock och tornspiran av trä har därför ljudgluggar, innanför vilka klockvåningen befinner sig. Huvudingången är på långhusets södra sida,...

Läs mer i eget fönster

Bäl kyrka uppfördes i sin helhet under medel¬tiden. En föregångare till den nuvarande kyrkan anses ha uppförts redan under 1100-talets senare del, varav endast smärre partier återstår i kyrkans triumfbågsvägg.
Den nuvarande kyrkobyggnadens äldsta del är koret, vilket anses vara uppfört i början av 1200-talet. Långhuset och tornet byggdes vid slutet av samma århundrade. Tornet kom av allt att döma inte att fullbordas. I övrigt kan nämnas att kyrkogårdsmuren och de båda stigluckorna i densamma sannolikt härstammar från medeltiden.
Några andra förändringar än att ett fönster togs upp i tornet 1895 och en sakristia kom till på korets...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Stenkyrka på platsen, varav endast smärre partier återstår i triumfbågsväggen (GK). Strelow anger byggnadsåret till 1169 (SvK). Triumfkrucifix samt träskulptur ”Kristus i graven” (nu i GF; SvK).
År 1699 - 1699 Ändring
Den S stigluckan reparerad(?; SvK).
År 1974 - 1974 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades (ATA).
År 1997 - 1997 Ändring - Begravningsplats
Urnlund på nya kyrkogården (ATA).
År 2007 - 2007 Ändring - Inhägnad, mur
Restaurering av kyrkogårdsmuren (Muntl.).